Väljarundersökningar

I senaste SIFO-undersökningen så ökar moderaterna med över 4% och borgarna jublar. Men den ökningen sker till största delen på de andra regeringspartiernas bekostnad.

I media poängterar man att gapet mellan regeringspartierna och oppositionen krymper. Samtidigt med hyllningarna för Reinfeldt och Borg, berömmer man Maud Olofsson, Mats Odell och Jan Björklund. Och det finns all anledning att göra det. Det är nämligen dessa tre som får ta den negativa debatten. Men det kostar, Olofsson har tvingats ge upp ett av sitt partis viktigaste fråga. Trots en massa krystade förklaringar har förtroendet för Maud Olofsson ute i bygderna naggats ordentligt i kanten. Christina Davidson i Nybro säger sig alltid arbetat för kärnkraftens avveckling, men så åkte hon till centerstämman i Gotland och blev omvänd. Lika enkelt var det tydligen inte att avprogrammera Håkan Algotsson i Torsås. Men han var kanske inte på stämman och det var inte heller centerns väljare.

Jan Björklunds har övertagit moderaternas roll som försvarare av lag och ordning. Reinfeldt kan lugnt tona ner högerbilden av försvars och polismaktens beskyddare, den delen sköter militären Björklund alldeles utmärkt.

Och vem tror längre på Mats Odells förmåga att sköta statens utförsäljning av våra gemensamma tillgångar efter bland annat misslyckandet med Carnegie. Den affären fick i stället en avpolletterad högerledare reda ut.

För kristdemokraternas Göran Hägglund ser det nattsvart ut. Utan köttben från Reinfeldt hamnar han allt längre ut i periferin och allt mer under de fyra procenten.

Frågan är varför de små borgerliga partierna låter sig manglas av moderattanksen? Var har de egentligen för strategi och ambition? Folkpartiet och centern har dock under olika perioder varit de största borgerliga partierna. Varför nöjer de sig i dag med att vara moderaternas stödpartier?

Skulle något av stödpartierna åka ur riksdagen så hoppas Reinfeldt på Sverigedemokraterna. Men för sin överlevnad kommer ett eller flera regeringspartier tvingas profilera sig ju närmare valet vi kommer. Därmed kan inte Reinfeldt flyta ovanpå längre utan måste ta ansvaret för högerpolitiken. I det läget lär vi också se moderaternas opinionssiffror sjunka.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email