Valdebatt på Torget


Peter Lilja och Inger Rydbrink Två kandidater till kommunalrådsposten

Bra valdebatt när Radio Nybro sände från torget.
Med Lars Svensson som programledare sände Radio Nybro från torget på lördagen. Det blev ett upplysande program där de medverkande politikerna fick bra möjligheter att komma till tals. Publiktillströmningen var god och de kom flera uppskattande applåder från åhörarna.

Chocköppning för Christina Davidson.
På frågan vad som varit bra i Nybro under de senaste fyra åren blev Christina Davidson (C ) plötsligt stum. Hon kunde inte komma på någonting som var bra och verkade lite chockad av frågan. Kanske var det därför hon inte kom igång med sin sedvanliga maudolofssonsvada under utfrågningen. Oppositionsrådet fick frågan först och hennes borgarkompisar hann få lite betänketid. Tyvärr hjälpte det inte mycket för det som skulle vara exempel på bra saker i Nybro blev bara en negativ uppräkning. Nog är det märkligt att man inte kan komma på något bra med den kommun man säger sig vilja ha makten i? Utom då SPI som ansåg det bästa var det egna partiets närvaro i samhället. Då har man å andra sidan inga stora krav.
Sossarna med vänster- och miljökompisar hade det lättare och tog chansen att berätta om allt det bra som hänt och kommer att hända i kommunen.

Ingen parkering på torget.
Moderaterna och Kristdemokraterna ville ha en bilparkering på torget, men för övrigt var det tummen ner. Inger Rydbrink menade att det fanns gott om parkeringsplatser runt torget, men att ett närmare samarbete med handeln och näringslivet var nödvändigt för att göra centrum än mer spännande. Fler idéer om torgaktiviteter efterlystes.

Matdistributionen en tvistefråga
Skall maten levereras av kommunens kök eller av restaurangerna? En klar särskiljande fråga mellan blocken. Frågan är om det innebär en frihet att få maten från det kök man själv väljer. Men knäckfrågan är att de som bor på särskilda boenden räknar in matkostnaden utifrån övriga kostnader och avgiften bestäms efter det. Man har full möjlighet att beställa maten från vilket kök man vill med då räknas den inte in i maxtaxan. På många boenden finns det möjlighet för den som så kan att laga sin mat själva i det egna köket och få hjälp med att handla.
En publikfråga var om man inte kunde ha samma mat till skolor och särskilda boenden, men det är lite komplicerat. Äldre behöver ofta fetare mat efter som problemet är undernäring. Man har helt enkelt ingen matlust och behöver då fetare mat av det lilla man får i sig. För barn är det snarare tvärt om.

Slutord
Peter Lilja (M) var först ut och manade till försiktighet med investeringarna, men tyckte samtidigt att vi skulle samarbeta mera. En lite ändrad inställning från borgarna som under den senaste valperioden varit fastlåsta i sitt blocktänkande. En notering i sammanhanget, under hela debatten hördes ingen tala om ”alliansen”.

Nils Duveborn (SPI), talade som vanligt endast om pensionärerna. Men det finns två uppenbara brister i hans resonemang. Samhället består av barn, ungdomar, medelålders och pensionärer. För att det hela skall fungera måste alla gruppers intressen tillvaratas och vägas mot varandra. Dessutom är inte politik ett önsketänkande, man måste ha finanser att genomföra sina förslag och någon budget har vi aldrig sett från SPI!

Marianne Karlsson (V). Talade om solidaritet och att omsorgen är en rättighet. Mer demokrati inom kommunens verksamhet. Tyvärr hemföll hon åt sin gamla synd och pratade om vad hennes parti lagt fram för förslag och kritiserade därmed indirekt det samarbete hon själv deltagit i under perioden.

John Green (MP) Han höll med tidigare talare, moderaten Peter Lilja när det gäller att fler skall ha behöriga betyg till gymnasiet. Men han menade att det når man inte med kritik utan med konstruktiva lösningar. Som miljöpartist ville han självklart har en mer levande landsbygd, med större möjlighet att ta sig från och till tätorterna. Han tog också upp järnvägstrafiken med en förhoppning om ett mötesspår i Örsjö, Hanemåla och Trekanten. Bättre kommunikationer såg han som en möjlighet att öka invånarantalet i Nybro.

Sievert Hugosson (KD). Mycket tal om hjärta, frihet och den s.k. LOVEN som alltings lösning. Talar mycket om att konkurrensutsätta omsorgen.

Christina Davidson (C ). Mycket tal om ett nytt ledarskap, men ofta blir hennes anföranden mekaniska. Menar hon vad hon säger eller är det en utantilläxa? Försöker att ta igen den försakelse av landsbygden som partiet tidigare gjort. För övrigt handlade det mycket om utförsäljning av de kommunala kärnverksamheterna.

Anders Karlsson (FP). Hans idé är ett starkare centrum, med en koncentration av handel, motion och idrott till stadskärnan. Vill också sälja ut våra gemensamma verksamheter.

Inger Rydbrink (S) Så var det dags för kommunalrådet. Då blir det en annan ton och en annan pondus. Gnället är borta och mycket av hennes tal handlar om framtidstro och möjligheter för kommunen. Det är mycket känsla i hennes tal, förmodligen beroende på att hon talar om den kommun hon växt upp i och de människor hon känt sedan hon var barn. Inte minst hyllar hon personalen inom vård, skola och omsorg, som kreatörer och de som får kommunens verksamheter att fungera så bra. Fler jobb, bättre företagsklimat och bättre bostäder skall göra Nybro till en bra kommun att bo och verka i. Det gäller att alltid sätta jobben först, eftersom det är grunden till ett bra samhälle. Ett initiativ är att tillsätta en undersökning för att förbättra företagsklimatet. Inger vill också se ett rakare samspel mellan invånarna och kommunens tillgänglighet och inrättar därför ett medborgarkontor.

En slutsummering, ett spännande initiativ av Radio Nybro, som kanske kan utvecklas även mellan valen.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email