Uttalande antaget vid Nybro Socialdemokratiska Arbetarekommuns årsmöte 2009-03-29

Vi upplever en av de största globala finanskriserna i modern tid. De tidigare så självsäkra finansexperterna står rådvilla, bankerna skakar, globala storföretag riskerar konkurs och riksbankerna sänker räntorna mot ett nolläge.

I Sverige styr en borgerlig regering med en politik som förvärrar den inhemska krisen. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har drivit igenom stora skattesänkningar till redan rika och välmående. Samtidigt har den moderatstyrda regeringen fryst statsbidragen till kommuner och landsting. När det behövs förstärkningar till sjukvård, äldreomsorg och skolor saknas den politiska viljan till nödvändiga åtgärder.

Regeringen Reinfeldts så kallade jobbpolitik fungerade knappast i den högkonjunktur som den tidigare socialdemokratiska regeringen hade lagt grunden till. Än mindre när finanskrisen slog till. Moderatregeringen har stått handfallna och visat stora brister på politisk handlingsförmåga.

För att finansiera höginkomsttagarnas skattesänkningar har pensionärerna straffbeskattats genom ett påfund kallat jobbskatteavdrag. Regeringen Reinfeldt har visat total okänslighet för att pension är en sparad inkomst och skall beskattas som en sådan.

Genom en chockhöjning av arbetslöshetsförsäkringen har högerregeringen åstadkommit en massflykt från A-kassan. Lågavlönade och deltidsarbetande har inte råd att betala avgiften. Effekten har blivit att många arbetstagare står utanför försäkringssystemet i dagens lågkonjunktur och får vända sig till socialtjänsten för att klara sin försörjning.

Maud Olofsson har formulerat krav på att ytterligare försvaga förtursreglerna vid uppsägning. Detta är ett exempel på hur Fredrik Reinfeldt driver ett mycket fult dubbelspel. Samtidigt som han säger sig vilja försvara den svenska avtalsmodellen låter han stödpartierna driva frågor i en annan riktning.

Människor har fått sina sjukersättningar sänkta eller helt blivit av med ersättningar. Patienter döende i cancer har beordrats ut på arbetsmarknaden, andra har föreslagits arbeta liggande. Detta är en följd av de direktiv moderatregeringen givit till Försäkringskassan.

Den berömda svenska trygghetsmodellen skakar i sina grundvalar med regeringen Reinfeldts politik. Vi Socialdemokrater i Nybro tror på ett samhälle byggt på alla människors lika värde.
Vi ger Mona Sahlin och den socialdemokratiska ledningen vårt fulla stöd i arbetet med att återskapa den generella välfärdspolitiken anpassad till det moderna samhället.

För Nybro Socialdemokratiska Arbetarekommuns Årsmöte 2009

Martina Andersson
Ordförande för årsmötet

Mikael Svanström
Arbetarekommunens ordförande

facebook Twitter Email