Utfrågning

Inger Rydbrink och Mikael Svanström var på en utfrågning med en förening som kallar sig Ny Bro och fick följande betyg i Nybro Tidning: ”Kommunfullmäktiges ordförande Inger Rydbrink och arbetarekommunens nya ordförande Mikael Svanström svarade under onsdagens möte på ett mycket rakryggat sätt på alla obekväma frågor som ställdes till dem. Vilket givetvis uppskattades. Som politiker framstod de bägge som mycket trovärdiga då de inte på något sätt försökte slingra sig eller prata sig förbi besvärliga frågor”. Vi socialdemokrater noterar tacksamt detta goda betyg och är glada över Inger & Mikaels förmåga att presentera åsikter på det ärliga, rakryggade och trovärdiga sätt vårt parti alltid vill stå för.

facebook Twitter Email