Tredje veckan i november och ekonomin kärvar.

Droppen urholkar stenen. Även om vi inte syns så mycket i den offentliga debatten så påverkar vi. Det senaste året har jag skrivit cirka 30-talet insändare, av dessa har väl ett par hamnat på Barometerns insändarsida. Östran har ju först den senaste tiden haft en insändarredaktör och då har det blivit lite bättre på den fronten. Bäst är Nybro Tidning men den kommer bara ut en gång i veckan och har lite mindre läsekrets. Den lokala motvikten blir därför i första hand denna hemsida, närradioprogrammet som sänds varje tisdag efter fullmäktigemötet på 89.9 i tätorten och 98.1 utanför och mötena på torget eller med medborgare ute i samhället. När de gäller de stora drakarna är vi fortfarande chanslösa. Expressen delar ut en utmärkelse till en journalist på Aftonbladet för att hon lyckades göra en höna av en fjäder. Det visar bara att de bägge blaskorna är samma andas barn. Ju mer journalisterna går ägarnas ärenden desto bättre möjligheter i karriären. När såg du exempelvis en artikel eller ett TV-inslag där Reinfeldt ställdes till svars för barnfattigdom, riskkapitalets katastrofala privata äldreomsorg eller cancersjuka som inte får
sjukersättning. Anta att statsministern hade hetat Håkan Juholt, vem tror du då hade fått stå till svars för nedskärningarna i välfärden? Så länge högermedia kan se till att skiten inte stänker på galjonsfiguren Reinfeldt, så länge sitter han kvar som statsminister. Det är strategin. På Sveriges statliga Radio Kalmar, betald av våra licensmedel, fortsätter man samarbetet med högertidningen Barometern utan att rodna. Vi får väl se vad Granskningsnämnden säger om det?

Pepparkaksbak
Nybro har nu varit nyhetsstoff i hela riket på grund av utebliven pepparkaksdeg. Detta gör mig förtvivlad. Om vi politiker bestämmer att det skall införas ett inköpsstopp för att få ordning på ekonomin, så får det ändå vara någon måtta på petitesserna. En förskola ha en viss ekonomi för att sköta verksamheten. I den ekonomin måste det finnas utrymme för en viss självständighet. Då undrar jag varför en chef på en förskola frågar högsta verksamhetschefen om de får köpa pepparkaksdeg. Sedan undrar jag varför skolchefen över huvud taget blandar sig i frågan. Han har väl större och viktigare problem att ta tag i? Hur gör förskolan när man handlar diskmedel och toapapper, går man till skolchefen då också och frågar om lov?
Nybro kontra Grekland
Grekland har kört sin ekonomi i botten. Nu behöver de hjälp för att få ekonomin i balans annars väntar total kollaps. De som lånar ut pengarna kräver en motprestation av grekerna och mot detta protesterar folket. Nu kan jag inte tillräckligt om grekisk politik, men på mig verkar det som om folket biter den hand som föder dem. Det spelar ingen roll vilka eller vem som har ställt till det, i dagsläget får man göra avkall på kraven, acceptera försämringar och försöka bidra till att få ordning på ekonomin. Allt detta förefaller enkelt. Men som min mormor alltid sa, ”Att säga tulipanaros är enkelt, det är svårare att odla en”. Vad det handlar om är att ta sig ur ett svårt läge, förstärka ekonomin och rädda vår självständighet. För det gäller att inte hamna i en ”Greklandssituation” där någon annan bestämmer över vår tillvaro i Nybro kommun. Vi måste helt enkelt minska våra utgifter och mest kostar skola, vård och omsorg. De står för nästan 80 procent av vår budget. Övriga områden får spara så mycket det går, men vi vill fortfarande ha snöröjning, rent vatten, fungerande avlopp, idrottshallar och bibliotek. Trots att vi prioriterar skola och omsorg är det där sparåtgärderna märks mest, efter som det är de verksamheterna som kostar mest. Förhoppningen är att vi får de diskussioner som leder till att vi sparar på rätt ställe. I slutänden kommer ändå några grupper att känna sig som förlorare, det är oundvikligt. Som politiker har vi då två uppgifter, dels att förklara för medborgarna varför vi fattat besluten, dels att vara lojala med de beslut som fattas i demokratisk ordning även om vi inte gillar dem. Det är därför vi har ställt upp och är beredda att ta ansvar som politiker, annars kunde vi tillhört vilken utomparlamentarisk intressegrupp som helst.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email