Tredje veckan i Januari 2012 och Håkan avgår


Nu vet vi vem som bestämmer färdriktningen i partiet, högerorienterade stockholmssossar och den stockholmska mediamaffian med Mellin, Knutsson och K.G Bergström i spetsen. Kanske är det lika bra att låta Mellin bli partiordförande! Håkans avgång är ett tydligt utslag av sprickan mellan Stockholm och övriga landet. Jag och många med mig är i dag bittra, vi har tillsammans med Håkan förlorat en kamp. Just nu känns det svårt att jobba vidare med partiet, ändå är det vår uppgift. Men vi skall slåss för det vi tror på och vi skall inte nöja oss med att bara ta sk-ten. Vi skall kräva en bättre ordning. I TV utser Knutsson Österberg, Östros eller Damberg som nästa partiledare. Vill vi ha ett splittrat parti så är bästa sättet att utse någon av Knutssons kandidater. De har visat illojalitet och inte stött sittande partiledaren och så kan vi inte ha det. Täta läckorna i partistyrelse och VU. Information är viktig men det gäller att den är samlad och korrekt, det blir den inte om vissa ledamöter springer och läcker osammanhängande detaljer. Partiet behöver en strategi för att möta media. När besvikelsen har lagt sig måste vi slåss med alla medel för att visa att socialdemokratin är en röst för den breda massan. Nu får vi bryta ihop för att sedan komma igen med nya krafter, fast beslutna att krossa borgarna. Vi har varit nere för räkning, men på nio reser vi oss och tar fighten.
Reinfeldts märkliga fråga.
Vid årets första riksdagsdebatt mellan partiledarna valde Reinfeldt att visa sin arroganta sida och nonchalerade det mesta som oppositionen sa. Vid ett antal tillfällen frågade han vem som var oppositionens ledare och det är en märklig fråga. Under Göran Perssons tid efter att borgarna kört ekonomin i botten, vände sig Göran till dåvarande centerledaren Olof Johansson och tillsammans skapade de den stabila ekonomi som Anders Borg än i dag har nytta av. När därför Reinfeldt frågar vem som är oppositionens ledare så förutsätter han att de blockgränserna som han själv medverkat till för alltid skall vara intakta. Märkligt nog så har (C ), (KD) och (FP) accepterat att det leder till att partierna marginaliseras och riskerar att åka ur riksdagen. Mona Sahlins försök att bilda en liknande allians på vänstersidan misslyckades och vis av den ordningen går nu (S), (V) och (MP) ut och driver var och en sin egen politik. Då blir ledaren för oppositionen det parti som fick flest röster i valet. Så borgarna må ha sin överhövding, oppositionen har valt en annan väg. Och som sagt, vi har snart en ny ledare och då skall vi visa Reinfeldt.
Ivan och Alsterbro
Ivan Pettersson och jag är partikamrater och jag är övertygad om att han håller med mig i mina åsikter när det gäller Håkan och i övriga socialdemokratiska grundfrågor. Men när det gäller Alsterbro så ser han mig som en glesbygdsfiende. Låt mig först säga att Ivan har samma rättigheter som jag att skriva på den här sidan. Vi i Info-gruppen har vid ett flertal tillfällen uppmuntrat medlemmarna att göra inlägg här. Det är tråkigt att inte Ivan utnyttjar den möjligheten.
I femton år bodde jag i Söderåkra som är en ytterdel av Torsås kommun och där försvarade jag som politiker den ortens intressen. En kortare tid bodde jag i Örsjö. Vi stortrivdes där men hade problem med kommunikationerna till tätorten. Vi funderade ett tag på att flytta till Kimramåla och är väldigt förtjusta i Orrefors. Hade vi varit yngre hade vi förmodligen bott utanför tätorten, men närheten till servicen gjorde dock att vi bosatte oss i centrum. Så anledningen till vår bostadsort är mer åldersrelaterat och har inget att göra med vår allmänna syn på glesbygden. Men man kan tolka saker på olika sätt. Ta macken i Alsterbro. Enligt Ivan var det ”tack vare samhällsmedborgarnas stora engagemang” som det kom en ny mack. Jag vill tolka det så att macken tillkom på ett socialdemokratiskt initiativ efter att partiet hade lyssnat på ortsbefolkningen. När det gäller bostäderna i Alsterbro som såldes är det viktigt att skilja på uppdrag i bolag och i fullmäktige. Enligt lag är man i bolag personligt ansvarig för de beslut som tas. Ett felaktigt beslut i en bolagsstyrelse som leder till stora förluster kan innebära att en ledamot blir personligt skadeståndsskyldig. En ledamot i bolagsstyrelsen kan rösta för en försäljning i NBAB efter som man anser att det gynnar bolaget. Men rösta emot i fullmäktige för att man tar sociala hänsyn till bygden. Läser man mitt inlägg så skall man se att jag ser möjligheter för framtiden i Alsterbro och föreslår bland annat att man tittar på om det skulle vara fördelaktigt för orten att bilda en egen kommundelsnämnd. Det jag är kritiskt mot är att mina partikamrater i Alsterbro driver en uppfattning att det finns ett motsatsförhållande till centralorten. Det skapar en negativ stämning och ger fel signaler till väljarna. Det är där Ivan och jag inte är överens.
Hans Dahlström text

facebook Twitter Email