Tillståndet i kommunen enligt Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är en partsorganisation med borgliga förtecken. Därför är det märkligt att de undersökningar organisationen gör får sådan genomslagskraft. I den senaste undersökningen hamnar Nybro på femte plats från slutet. Kommunen skulle alltså vara extremt företagarovänlig och vara ett rött skynke för företag som vill satsa på nyetablering. Problemet är att så inte är fallet. Antingen struntar de i Svenskt Näringslivs undersökningar eller läser de dem inte . Tittar vi på underlaget för Nybros del så är 200 tillfrågade och cirka hälften har svarat. Man kan då fråga sig om de var de missnöjda som kände ett behov att svara på enkäten och om resten tyckte det fungerade någorlunda bra. Samtidigt har Nybro Brunn ett uppdrag från den politiska ledningen att syssla med uppsökande verksamhet för att ta reda på hur företagarna upplever företagsklimatet. Detta som en av flera åtgärder. Det borde påverkat. När en tidning frågar fem företagare om företagsrankningen så framkommer inga större klagomål utan man verkar mest förvånad över att Nybro hamnat så långt ner. Tittar man på de fem kommunerna i toppen så är samtliga borgerligt styrda och med en kraftig övervikt i några fall för moderaterna. Tre ligger i Stockholmsregionen eller dess närhet, en i Skåne och en i Halland. Områden gynnade av infrastruktur och med invånare med hög medelinkomst. Omvänt så är de fyra sista s-märkta kommuner i glesbygd med dåliga kommunikationer och låga inkomster. Sist ligger borgerligt styrda Färglanda med urusel ekonomi och en panikhöjd skattesats på 1.5%. Men generellt finns ett mönster, kommuner med en politik som passar Svenskt Näringsliv hamnar högt på rankningen. Ulf Wickbom på moderata Barometerns ledarsida sällar sig till kritikerna av den här sortens undersökningar. Han skriver bland annat om Nybros placering på rankningen: ”Kommunalrådet Inger Rydbrink (S), tar det förstås ”på allvar”. Det hör liksom till politikens retorik. Samtidigt vågar hon-med all rätt- ifrågasätta vad en attitydundersökning verkligen säger om villkoren för företagsamhet.”
Hans Dahlström

facebook Twitter Email