TIDIGA INSATSER FÖR ÖKAD TRYGGHET!

I våran stad såsom i alla andra städer och orter finns problematik med bråk och stök på kvällar och nätter som skapar stor otrygghet för de själva och andra människor i omgivningen. Detta ofta med alkohol och droger inblandade. Det vi tänker på nu är ett antal ungdomar som av någon anledning kan ha det riktigt tufft och riskerar att hamna i ett långt utanförskap.
Bakgrunderna till detta är flera och problemet är ingen lätt nöt att knäcka. Men tydligt är att samhället på något vis inte riktigt räcker till för att ge alla ungdomar en trygg och bra miljö att växa upp i.
Detta är tragiskt och vi får gång på gång höra hur fältarbetare och socialtjänst med flera uttrycker stor oro för hur detta utvecklas.
Vi vet och vi kan vara fullkomligt säkra på att det är bäst att möta detta med tidiga åtgärder, så tidiga som möjligt.
Därför vill vi nu i vårt budgetförslag satsa 3 miljoner årligen till trygghetsskapande åtgärder I Nybro kommun. En sån åtgärd kan vara att anställa fler fältarbetare, att förstärka fritidsgården, att skapa fler mötesplatser för unga, med mera med mera.
Vi kan inte acceptera det synsättet att vi inte har råd. Det är barn och ungdomar vi pratar om, deras liv. Dessutom vet vi att det vi satsar i ett tidigt skede får vi tillbaka med god marginal i framtiden.

facebook Twitter Email