Social investering


Budget för 2018-2020

Vi i S ser med glädje på alla nya medborgare i vår kommun från när och fjärran. De är välkomna som medmänniskor och individer men också som skattebetalare.

Det är nu ganska många år sedan Sundströmsrapporten släpptes. Den visade på en ökande kostnadsbörda som skulle fördelas på ett sjunkande antal skattebetalare nationellt, men extra tydligt var det i vår kommun eftersom vi har en högre andel äldre. Därför är det nu glädjande att människor väljer att komma till oss i Nybro och otroligt viktigt att vi tar emot dem och skapar förutsättningar för att så fort som möjligt få in dem på vår arbetsmarknad. Många av de nyinflyttade är nu i etableringsfas och när den är slut ska de kunna försörja sig själva. Därför är det viktigt att vi satsar extra på vuxenutbildning för att kunna matcha de nyinflyttade med vår arbetsmarknad.

2015 fick kommunen över 56 miljoner från staten för att vi lojalt tagit emot ett stort antal asylsökande och nyanlända. Dessa skulle användas för de merkostnader som uppstod 2015 och 2016 för att vi skulle säkerställa att kvalitativt mottagande. När 2016 är slut så återstår 36 miljoner, pengar vi skulle ha använt för att skapa förutsättningar för att de människor som kom till vår kommun skulle ha förutsättningar att försörja sig och sina familjer i vårt samhälle.

Nu fördelar vi pengar för 2017, pengar som kommer göra nytta ute i våra verksamheter jämte de välfärdmiljarder som delas ut årligen from 2017 och framåt. Dock är inte alla pengar ännu intecknade. Låt oss därför använda de resterande slantarna för att skapa de bästa förutsättningar för att få ut alla våra nya medborgare i egen försörjning. Låt oss använda pengarna för säkerställa att dessa människor kan ta ett av alla de lediga jobb som finns i Sverige idag genom att ge dem en relevant utbildning för svensk arbetsmarknad.

Därför anser vi i S att vi ska använda de 4,2 miljonerna till att utöka antalet studieplatser vuxenutbildningen för att kunna matcha våra nya invånare med de jobb som finns.

För dessa pengar skulle vuxenutbildningen kunna anställa

• En skolledare 80-100% 500-700 tkr 2017-2018

Det här läsåret tror vi blir det mest ansträngande på länge och vi tror det lättar året efter.

• En yrkeslärare VO/SFI 400 tkr 2017-2018

Och då kunna utöka med följande utbildningsplatser

• VO-utbildning för de som gått VO/SFI 400 tkr 2017-2018

• Fordonsvux ca 1000 tkr 2017-2018

Mycket snål tilldelning av platser från staten samtidigt som branschen skriker efter arbetskraft

• Köp av vuxenutbildning i andra kommuner 500 tkr 2017-2018

• Fordonsutbildning för dem som gått Fordon/SFI ca1000 tkr 2018-2019

Därför yrkar vi Socialdemokrater att kommunstyrelsen beslutar

– att tilldela vuxenutbildningen 4,112 miljoner för att kunna utöka antalet studieplatser vuxenutbildningen för att kunna matcha våra nya invånare med de jobb som finns.

facebook Twitter Email