Sänkt skatt för pensionärer

3 700 pensionärer får sänkt skatt i Nybro kommun
Den S-ledda regeringen sänker skatten för pensionärer än mer kraftfullt än vad som tidigare utlovats och fördubblar satsningen för 2018. I Nybro kommun kommer ungefär 3 700 pensionärer få sänkt skatt.

Den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare tas även bort helt till 2020. Redan den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för ungefär 75 procent av alla personer över 65 år. Det presenterade den S-ledda regeringen idag. Satsningen är en del av den kommande budgetpropositionen för 2018 och bidrar till att utveckla den svenska modellen.

I Nybro kommun innebär detta att skatten sänks för ungefär 3 700 pensionärer från och med 1 januari 2018. Vid en inkomst på 17 000 kronor i månaden sänks pensionärsskatten med 410 kronor per månad. Tillsammans med det höjda bostadstillägget innebär det till exempel att ensamstående pensionärer får upp till 900 kronor mer i plånboken varje månaden.

– Ett väldigt glädjande besked för våra pensionärer. Sedan den socialdemokratiskt ledde regeringen tillträdde har skillnaden i skatt mellan pensionärer och arbetande successivt minskat. Nu känns det väldigt bra att vi kan ge detta besked, säger Mikael Svanström (S), oppositionsråd i Nybro kommun
För ytterligare information;
Mikael Svanström​072-380 86 06
oppositionsråd, Nybro kommun

Bakgrund:
Sedan regeringen tillträdde 2014 har arbetslösheten sjunkit och underskotten i de offentliga finanserna vänts till överskott. Sverige har idag den lägsta arbetslösheten sen 2008 och 200 000 fler går till jobbet idag än när regeringen tillträdde. Nu ska den starka svenska ekonomin komma alla till del och därför tar regeringen större steg för att sänka skatten för pensionärer. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska för samtliga vara borta till 2020.

För att nå dit kommer regeringen sänka skatten för pensionärer mer än det förslag som remitterades i våras. Skattesänkningen omfattar nu 1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt 2018. Med sänkningen tas skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare nu bort helt för alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden, i stället för det tidigare förslaget på upp till 14 000 kr i månaden. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till ca 35 000 kronor per månad, jämfört med tidigare förslaget på 30 000 kronor per månad.

Förslaget bedöms minska skatteintäkterna med 4,42 miljarder kronor 2018 och är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet

facebook Twitter Email