Rosen 2012


På nyårsafton hölls den traditionella nyårskonserten i Orrefors med deltagare av ett 40-tal musiker från Målerås, Nybro och Orrefors musikkårer. Man hade också lånat in trumpetaren och arrangören Claes Göran Bjerding från Torsås. Claes Göran hade också komponerat ett av styckena som spelades på Klockspelet. Dirigent var Sten-Inge Petersson
som komponerat det nya verket ”Nyårsklockor” . Där fick klockspelsmusikern Karin Björkander-Petersson assistens av aftonens speaker och sångerska Linnea Petersson. Nyårskonserterna i Orrefors är mycket populära och lokalen var i år ”knökafull”. Vid konserten delade AK:s ordförande Mikael Svanström ut 2012 Års Rosen till kollektivet som arbetar med iordningställandet av den gamla Hammarsmedjan i Orrefors. Ett tiotal av eldsjälarna med Dick Måård i spetsen fanns på plats.

facebook Twitter Email