Regeringen reagerar i LSS-frågan!

Efter en höstbudget med stora satsningar på inte minst barnfamiljer och pensionärer har regeringen valt att sätta ner foten i LSS-frågan.

”Regeringen arbetar nu med att ta fram ett förslag till lagändring som innebär ett återställande av tidigare ordning så att assistans ska kunna beviljas för
väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Regeringen avser samtidigt att föreslå en tillfällig lagändring som innebär att Försäkringskassan inte ska
göra några tvåårsomprövningar i avvaktan på LSS-utredningens betänkande.”

Vi Socialdemokrater i Kalmar län har länge drivit frågan om en förändring av LSS och är nu glada för att vårt arbete har givit effekt!

facebook Twitter Email