Regeringen förnekar sig inte

Regeringen förnekar sig inte, nu har ytterligare försämringar klubbats igenom för gruppen som de kallar ”bidragstagare”.

Under den vilseledande rubriken ”förenklad semesterlag” försämrar nu den borgerliga alliansen semestervillkoren för oss löntagare. Med ett penndrag går en genomsnittlig förvärvsarbetare miste om tusentals kronor per år när den borgerliga pakten den 25 november i riksdagen röstade igenom ett förslag till försämrad semesterlag!

”Förenklingen” leder också till att en långtidssjukskriven löntagare förlorar upp till 13 betalda semesterdagar och att den som är långtidssjukskriven på grund av arbetsskada förlorar hela 25 dagars betald semester, vilket motsvarar en förlust på cirka 25 000 till 30 000 kronor i semesterersättning!

Om regeringen hade gjort en ordentlig konsekvensanalys över hur den här så kallade reformen slår, (men det klart varför skulle de göra en konsekvensanalys här när dom inte gjort det i övriga beslut under hela mandatperioden) så hade man upptäckt att långtidssjukskrivna som redan befinner sig i ett prekärt läge drabbas värst och att det är kvinnor med olika förslitningsskador som i större utsträckning är sjukskrivna på hel eller deltid som förlorar stort. LO har i likhet med oppositionen protesterat och påtalat vilka grupper som drabbas! Men som vanligt kör regeringen Reinfeldt sitt eget race och visar ingen empati eller förståelse att sjukdom eller skador kan drabba oss alla, tydligen så kör de enligt principen att kan du inte arbeta så ska du heller inte ha mat på bordet, halta och lytta hör inte hemma i dagens samhälle enligt deras retorik!

Från den 1 april 2010 så gäller försämringarna i semesterlagen (och det är tyvärr inget aprilskämt).

Arbetsgivarna får utgiftslättnande i samma utsträckning som vi löntagare får försämringar. Svenskt Näringsliv jublar med all säkerhet över den skänk som de har fått från regeringen!

Nu är alliansen igång med ytterligare en ”förenkling” denna gång så gäller det lagen om studieledighet som kommer att smygas igenom nästa år, så börja protestera redan nu mot deras i vårt tycke inhumana politik!

Bästa sättet att i framtiden slippa fler ”förenklingar” och angrepp på våra medmänniskor som

drabbas av arbetslöshet, sjukdom eller skador är att minimera den borgerliga alliansens inflytande, genom att rösta fram en regering som sätter den generella välfärden, empatin och solidariteten i första rummet!

Kjelle Lundgren LO-fackens ordf. Nybro

Mikael Svanström Arbetarekommunens Ordf. Nybro

facebook Twitter Email