Reflektioner från höstens första omsorgsnämnd

Efter ett långt sommaruppehåll har nu politiken vaknat upp.

På omsorgsnämndens första sammanträde efter sommaren konstaterades att läget är allvarligt vad gäller plats på särskilt boende. Vi har omsorgstagare som blivit beviljade plats men inte kan flytta in pga platsbrist. Nu uppfyller Nybro kommun inte ens lagkravet på 90 dagars väntetid. I vissa fall har väntetiden passerats med hela 50 dagar. Detta är ett resultat av budgetnedskärningar
I kombination av att starten för ombyggnationen av Kvarnbacken dragit ut alldeles för långt på tiden. Därför vill vi uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten att öppna boendeplatser på Kvarnbacken i väntan på start av ombyggnation. vilket vi lyckades få med alliansens ledamöter på.
Att dessa 90 dagar passerats med upp till 50 dagar är inte acceptabelt och nu måste femklövern agera. Om inte lagkravet om 90 dagar hålls innebär det också risk för att IVO kan göra föreläggande om vite på kommunen, vilket skulle kunna bli väldigt kostsamt.

För er som missat vilka som representerar Socialdemokraterna i omsorgsnämnden kommer här en uppfräschning

Stig-Roland Fagergård v. ordförande, Milla Dietrichsson och Martina Andersson ordinarie ledamöter
Eva Karlsson, Ingegerd Lagerkrantz och Catarina Bentsrud ersättare

facebook Twitter Email