Rapport från Nybro Socialdemokratiska Arbetarekommuns årsmöte

Nybro Socialdemokratiska Arbetarekommun har hållit ett välbesökt årsmöte i Utställningshallen i Orrefors. Valet av mötesort berodde på att S-föreningen i Orrefors firade 100 års-jubileum. Sammankomsten inleddes med att S-föreningens ordförande Roland Larsson berättade historien om föreningens början i Målerås och visade bilder och protokoll från starten till nutid.

Nils-Erik Gustavsson tog sedan över och berättade om Glasrikets skatter och dess och om Orrefors tänkta framtid. I det sammanhanget med betonande på hur viktigt det var att kommunen säkrade innehavet av en del kulturbyggnader. Nu finns det stora planer på hur denna säkring bäst skall användas för att få ett Orrefors med liv, rörelse och handel.

Efter Arbetarekommunens ordförande Mikael Svanströms inledning och parentation över avlidna medlemmar vidtog årsmötesförhandlingarna. Till mötesordförande valdes Tage Karlsson som har vana från flera års klubbande i fullmäktige. Efter redogörelse för styrelsens arbete, ekonomisk rapport och revisorernas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Valberednings förslag till styrelse och olika utskott antogs med några justeringar. Vid fastställande av fullmäktigelistan fick några justeringar göras för att kravet på varannan damernas skulle täckas åtminstone när det gällde de första 20 namnen.

Under övriga frågor diskuterades bland annat den stundande valkampen och signalen till motståndarna var klar, Nybros Arbetarekommun bjuder upp till strid och målet är en fortsatt välfärd åt alla. Det har vi sett efter fyra års borgerligt vanstyre att det målet kan bara nås av en majoritet med socialdemokrater i spetsen.

Mötet avslutades med att Kenneth Slättman överlämnade en gåva till Arbetarekommunen i form av ett skåp innehållande samtliga modeller av majblommor sedan starten. Anledningen till gåvan är att den lokala majblommekommittén som Kenneth tillhört nu är nedlagd.

Mikael Svanström tackade för visat intresse och ett speciellt tack till Glasbygdens S-förening som stått för arrangemanget. Därefter blev det smörgåstårta.

Vid Nybro Socialdemokratiska Arbetarekommuns årsmöte valdes följande styrelse
Mikael Svanström ordförande
Mats Larsson kassör
Brith-Louise Fagerstrand
Bernt Jonsson
Carina Akinder
Karl Längberg
Martina Andersson
Christer Jonsson
Eva Karlsson

Mötet fastställde också den Socialdemokratiska fullmäktigelistan för Nybro kommun

(Listan innehåller 59 namn här är de 30 första)

 1. Inger Rydbrink Personalkonsulent Nybro
 2. Mikael Svanström Fastighetsskötare Nybro
 3. Brith-Louise Fagerstrand Säljare Alsterbro
 4. Bernt Jonsson Fastighetsägare Hanemåla
 5. Ann-Christine Quist-Karlsson Undersköterska Nybro
 6. Kaj Göransson Tågklarerare Bäckebo
 7. Catarina Bentsrud Industriarbetare Örsjö
 8. Karl Längberg Student Nybro
 9. Carina Akinder Försäkringshandläggare Bränntorp
 10. Lennart Storm Ombudsman Pukeberg
 11. Cecilia Olsson Industriarbetare Gränö
 12. Hans Dahlström Skribent Kungshall
 13. Eva Karlsson Pensionär Orrefors
 14. Mats Larsson Träarbetare Örsjö
 15. Ann Hammenholt Assistent Alsjöholm
 16. Börje Slättman Lantbrukare Flerohopp
 17. Martina Andersson Träarbetare Nybro
 18. Christer Jonsson Tekniker Bäckebo
 19. Martina Arvidsson Systemförvaltare Alsterbro
 20. Anders Lundell Mediasäljare Nybro
 21. Raif Mehmeti Lärare Kungshall
 22. Robert Ternström Konsult Alsterbro
 23. Elsa Pettersson Undersköterska Nybro
 24. Per-Ola Johansson Personalman Nybro
 25. Kitty Johansson Djurskötare Bäckebo
 26. Johan Holm Elektriker Nybro
 27. Tobias Åberg Metallarbetare Rismåla
 28. Bertil Johnsson Lärare Nybro
 29. Dardan Drini Studerande Kungshall
 30. Marie Wedell Butikschef Nybro
facebook Twitter Email