Rapport från ett fullmäktigemöte

I juni hålls ett av fullmäktiges möten. Det är då budgeten skall behandlas. Ett axplock:

Vid uppropet visade det sig att borgarna inte hade lyckats få ihop full representation. Något som är mycket uppseendeväckande vid ett av årets viktigaste fullmäktigemöte.
Ledarskiftet i centern blev tydligt. Den nya gruppledare fyller inte tomrummet efter en så stark profil som Stig Davidson. Dessutom är det två olika inriktningar, Christina Davidson är mer en produkt av Maud Olofssons Stureplanscenter, medan föregångaren var mer för Olof Johanssons samarbetspolitik.
Den förmodade budgetdebatten blev aldrig av. Sedan Markus Lund redogjort för majoritetens riktlinjer, gick gruppledarna för respektive borgarparti upp och yrkade bifall till den s.k. alliansens eget budgetförslag och därmed var debatten över.
SPI deltog över huvudtaget inte i debatten. Vilket måste tolkas så att partiet struntar i hur skattepengarna används.
Centerns interna debatt om vem som skulle efterträda Stig Davidson finns tydligen kvar. Karin Helmersson och Anders Ivansson profilerar sig alltmer i debatterna.
Moderaterna ser en möjlighet att bli största borgerliga parti i kommunen och det finns antydningar om att de redan nu avviker från den centerdominerade alliansen.
Fullmäktige enades om att köpa andelar i projektet Glasrikets skatter för max 3 miljoner. Anders Ivansson reserverade sig dock för eget förslag på 300.000:-

Den stora debatten blev i stället om kommunen skulle inköpa några strategiska fastigheter med anknytning till Orrefors Glasbruk. Ett förfarande kommunen tidigare gjort när det gällt fastigheter i framför allt centralorten Nybro och då ofta gjort det i politisk enighet över blockgränserna.

1. Utställningshallen för att kunna ställa ut den unika glassamlingen.

2. Gästvillan med inventarier för att säkra en verksamhet som är till gagn för Orrefors.

3. Trädgårdsvillan för att säkra mark för kommande behov.

4. Hammarsmedjan som följer med på köpet, där kommunen har ett ansvar för att skydda en kulturbyggnad.

I samtliga fall reserverade sig borgarna inklusive SPI, förutom två moderater som röstade med majoriteten. Problemet är att den s.k. alliansen saknar ledarskap och långsamt krackelerar. Då blir det besvärligt att ta svåra politiska beslut. Vilket blir tydligt i denna fråga där man säger nej men garderar med ett kanske.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email