Rapport från AK:s VU-möte 120611

Förslagslådan
Vid våra torgaktiviteter har vi också haft med oss en förslagslåda, där medborgarna kan uttrycka sina åsikter med namn eller anonymt. ”Ta inte in bilarna på torget. Vi skall inte förstöra den fina miljön på torget. Var rädd om knallarna. Vi är kända för vår torghandel”. ”Bygg ut lekplatsen med ett par gungor och en sandlåda på Svampvägen”. ”Ny cykeltunnel under korsningen vid Sveavägen/Norra vägen. Mät en skoldag hur många som cyklar över vägen. Tunneln som finns ligger för långt bort”. Fler förslag inkommer och vi tittar på dem efter hand.

Skrivelse från Pensionärsutskottet
Pensionärsutskottet har inkommit med en skrivelse angående en flytt av torghandeln och formulerat den i följande att-satser:
att styrelsen med kraft verkar för att ej flytta torghandeln från torget
att med likaledes kraft ge torghandeln möjlighet till en positiv utveckling i sin nuvarande form.
att ge våra s-ledamöter i planarbetet i uppdrag att vara vaksamma på detta.
AK:s VU ställer sig bakom skrivelsen.

Motioner till partikongressen i Göteborg 2013
Den 3-7 april 2013 hålls partikongress på Svenska Mässan i Göteborg. Motioner skall inlämnas till AK-styrelse senast 2012-09-14. Motionerna kan antingen antas på ett AK-möte som sin egen, sändas in som enskild motion eller avslås den. Anvisningar hur motioner skrivs finns för intresserade på expeditionen. Din s-förenings styrelse eller INFO-utskottet kan vid behov hjälpa till med formuleringar.

facebook Twitter Email