Pressmeddelande namninsamling KSRR

Det har varit stora diskussioner efter att KSRR meddelat sitt beslut att stänga vissa återvinningsstationer utanför centralorten. Samtidigt har det blivit en stor press på lokala s-politiker att agera. Därför har s-föreningarna i ytterområdena tagit initiativet till en namninsamling för att undersöka hur stort detta missnöje är.

Vi kan konstatera att invånarna på de mindre orterna känner sig missnöjda, arga och besvikna. De anser inte att de fått möjlighet att framlägga sina synpunkter. Rätt eller fel i detta spelar mindre roll, problemet är att information och medbestämmande inte har nått fram till befolkningen.

Vi kan också konstatera att våra kontakter inte enbart blivit en socialdemokratisk partifråga. Medborgare som sympatiserat med andra partier, från vänster till höger, har uttryck sitt gillande och skrivit på listorna.

Aktionen har också inneburit samtal med de som skrivit på listorna och det är några synpunkter som varit genomgående:

* Återvinningsstationerna ligger i närområdet vilket ger ett visst självbestämmande över hur och när de används.
* Återvinningsstationerna är en naturlig samlingspunkt och den betydelsen har nog underskattats. När mycket annan service försvinner så är ortsbefolkningen rädda om de delar som finns kvar.
* All erfarenhet har visat att system som är billiga vid introduktionen har en tendens att bli dyrare med tiden. En individuell hämtning vid dörren kommer att bli dyrare.
* Erfarenheten från andra kommuner visar att skräpet kan bli liggande vid grindarna i flera dagar innan hämtning. Något som ger en slarvig och trist bild av ett samhälle.
* En annan del av samtalen har handlat om att vägningen av soporna ersatts med volym. Oavsett vad KSRR säger så är befolkningen övertygad om att detta innebär en sämre sopsortering. Det finns helt enkelt ingen morot att sortera soporna, trots att de flesta är miljömedvetna och inser vikten av att göra det. Men man säger överlag att man slänger mer osorterade sopor nu än med tidigare system. Man tror helt enkelt inte på KSRR:s påståenden om motsatsen i det sammanhanget.

Sammantaget konstaterar Nybro Socialdemokratiska Arbetarekommun att informationen till befolkningen, speciellt i ytterområdena, inte fungerat och att ett brett missnöje finns med KSRR och dess agerande. Vi kommer att överlämna dessa cirka 600 namnunderskrifter (fler kan tillkomma)vid lämpligt tillfälle till KSRR och hoppas att det öppnar för en ny dialog med de boende i syfte att nå en större samsyn.

facebook Twitter Email