Pressmeddelande

Med anledning av uppgifter i media om byte på kommunalrådsposten i Nybro vill jag som ordförande i arbetarkommunen göra följande tillrättaläggande. När Inger Rydbrink akut meddelade sin avgång som kommunalråd på grund av sjukdom, hamnade partiets valberedning i en brydsam situation. Inger var mycket populär och partiet hade hoppats på hennes engagemang lång tid framöver. En särskild grupp tillsattes och den tog kontakt med Markus Lund för rådgivning. Det visade sig då att det inte fanns någon som var förberedd för uppgiften och i det läget ställde Markus upp. Partiet tog lärdom av situationen och man beslöt att göra en inventering bland medlemmarna för att se intresset för att i framtiden axla tunga uppgifter i politiken. Det ställdes ett antal frågor, bland annat om vederbörande var beredd att ta tunga uppdrag, hur arbets- och hemsituationen såg ut och om det fanns förtroende för personen bland medlemmarna. Proceduren gav ett antal kandidater som var beredda att tillträda olika poster om det blev aktuellt. Genom utbildning och mentorskap förbereder partiet dessa medlemmar. Gruppen är inte konstant, människor flyttar, får ändrade familje- eller arbetsförhållanden, eller andra orsaker som kan ändra möjligheterna. Samtidigt kan nya kandidater tillkomma. Frågan är om och i så fall när Markus Lund önskar avgå. Den diskussionen är inte tagen. Skulle det vara så att Markus vill avgå träder valberedningen in och föreslår en eller flera kandidater till hans efterträdare. Vem som väljs avgörs på ett medlemsmöte, helt enligt stadgarna. När det gäller Anders Lundells uttalande så är det helt enligt valberedningens önskan, inget smussel utan ett klart besked att om jag får frågan så ställer jag upp.
Mikael Svanström
AK:s ordförande
ordförande i valberedningen

facebook Twitter Email