Presentation av kandidaterna på fullmäktigelistan


På onsdagen var det stor presentation för pressen av de 25 första kandidaterna på fullmäktigelistan. Stor intresse rönte de sju nya som tillkommit sedan förra valet. Samtidigt passade man på att visa upp en del av de veteraner som kommer att utgöra fullmäktiges största intresseparti för pensionärerna. Det klart uttalade målet är att partiet skall få egen majoritet. Med Inger och Mikael som frontfigurer så är det garanterat välkända profiler för nybroborna. Valprofilen för arbetarepartiet är också välkänd, trygghet i vård, skola och omsorg, där skattepengarna skall läggas på ett offentligt ansvar. Något experimenterande med privata storföretag som skall göra vinster på det som är det offentligas ansvar är det inte fråga om. Nybro skall bli möjligheternas kommun där människor trivs och mår bra.


Nya på listan fr.v. Cecilia, Catarina, Per-Ola, Anders, Kitty, Martina och Ann.

En del av fullmäktiges största intresseparti för pensionärer fr.v. Bernt, Elsa, Eva, Börje och Hans.

facebook Twitter Email