Pensionärsboende i Orrefors

Gruppboendet i Orrefors har för få boende och lägenheter står tomma. Därför beslöt Omsorgsnämnden att stänga boendet och flytta de kvarvarande till annat boende. En åtgärd som var nödvändig sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Det går inte att driva gruppboenden, skolor eller andra inrättningar om det inte finns tillräckligt många invånare som nyttjar dem.

Men det blir nu ett ledigt bostadshus som NBAB skall fylla med nya hyresgäster. Samtidigt finns det säkert äldre människor i Orrefors som efterfrågar ett seniorboende. Det vill säga ett självständigt boende med lagom stora lägenheter där det finns gemensamma utrymmen att träffas i. Inga dyra ombyggnader behövs och hyrorna kan sättas till en rimlig nivå.

Så mitt förslag till NBAB är att göra om gruppboendet i Orrefors till ett seniorboende. Det kommer säkert att uppskattas av äldre Orreforsbor som då får möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö med de människor de känner.
Eva Baranyai (S)

facebook Twitter Email