6: Ronja Ismail

Jag brinner för ett sammanhållet och jämställt Sverige. För att förhindra framväxten av ett segregerat och uppdelat Nybro måste integrationen av nyanlända fokusera på jobb, utbildning och tydlig information om vilka värderingar, rättigheter och skyldigheter som gäller i vårt samhälle.
Yrke: Samverkansledare Nybro kommun
Valets viktigaste fråga: Ingen Nybrobo ska känna sig otrygg, det är min prioritet!
Politisk paroll: Gör din plikt, kräv din rätt.
facebook Twitter Email