3: Stig-Roland Fagergård

Jag heter Stig-Roland Fagergård (68 år), men kallas mest för ”Fagge”. Jag är gift sedan 47 år med Gunilla och vi har tre barn och åtta barnbarn. Jag bor numera i lägenhet inne i Nybro sedan tre år. Tidigare har jag bott i Luvehult strax utanför Bäckebo.

Mina nuvarande politiska uppdrag är vice ordförande i Omsorgsnämnden, ledamot i komunfullmäktige och kommunstyrelsen samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Mina största intresseområden inom kommunpolitiken är den mjuka sidan, med andra ord humanism i allmänhet.

På riksnivå är skattepolitiken (pengarna ska användas till välfärden), arbetsmarknadspolitiken samt migrationspolitiken är för mig viktiga frågor.

Min politiska paroll är ”Alla människors lika värde”.

 

facebook Twitter Email