17: Ann-Christine Quist-Karlsson

Jag heter Ann-Christine Quist-Karlsson och bor i Rismåla Nybro.

Min familj består av man och tre vuxna barn, två barn-barn och en hund.

Är till yrket undersköterska och jobbar på Almens äldreboende.

Mina politiska uppdrag är fullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen.

Har under många år varit ledamot i Individ och Familjenämnden och Samordningsförbundet.

Därför är det just de mjuka frågorna som jag brinner för.

Som aktiv inom Kommunalarbetarförbundet, betyder arbetsmiljö frågor mycket för mej. Rätt bemanning, rätten till heltid och bra arbetsvillkor är nyckel frågor inför framtiden för att klara en bra äldre omsorg i framtiden.

Jag vill ha ett samhälle där ingen ska begränsas av sin bakgrund eller hur stor plånboken är.

Ingen ska lämnas utanför, alla människors lika värde och rätten till ett arbete som du kan försörja dej på, är viktiga frågor för mej. Även möjligheten till ett bra boende är nödvändig för att kunna vara delaktig och kunna påverka samhället.

facebook Twitter Email