16: Per-Olof Berg

Jag heter Per-Olof ”Bobbo” Berg och bor i Västeräng tillsammans med min fru. Vi har två vuxna barn som bor på annan ort. Jag har inte sedan ungdomsåren varit politiskt aktiv så några politiska uppdrag har jag för närvarande inte. Jag är nu nominerad som kandidat till Kommunfullmäktige. Jag har utöver mitt politiska intresse ett stort intresse för idrott och då i synnerhet fotboll och hockey. Jag vill arbeta för att Nybro kommun skall vara en bra kommun att leva och bo i, med en bra barnomsorg, en skola där alla oavsett bakgrund ges möjlighet att utveckla sina förmågor och att man på ålderns höst när de egna förmågorna avtar kunna känna trygghet i att stödet som då behövs finns tillgängligt. Detta tror jag inte går att förverkliga med stora skattesänkningar och fortsatt fritt vinstuttag från privata vård och skolföretag.

facebook Twitter Email