KF, Nämnder och Styrelser

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Mikael SvanströmLedamot
Martina AronssonLedamot
Stig-Roland FagergårdLedamot
Ann ArlekloLedamot
Börje SlättmanKF Ordförande
Ronja IsmailLedamot
Tobias FagergårdLedamot
Ann HammenholtLedamot
Anders LundellLedamot
Brith-Louise FagerstrandLedamot
Martina HesselLedamot
Kaj GöranssonLedamot
Catarina BentsrudLedamot
Markus LundLedamot
Milla DietrichsonLedamot
Per-Olof BergErsättare
Ann-Christine Quist-KarlssonErsättare
Michael VejrumErsättare
Wim BengtssonErsättare
Joakim JohanssonErsättare
Natasa DjurovicErsättare
Lennart StormErsättare
Ingegerd LagercrantzErsättare
KOMMUNSTYRELSEN
Mikael SvanströmVice Ordförande
Martina AronssonLedamot
Ann ArlekloLedamot
Tobias FagergårdLedamot
Stig-Roland FagergårdErsättare
Brith-Louise FagerstrandErsättare
Kaj GöranssonErsättare
Markus LundErsättare
INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN
Ann ArlekloVice Ordförande
Kenneth ErikssonLedamot
Roland LarssonLedamot
Natasa DjurovicErsättare
Jenny TäckErsättare
Isabell LindalenErsättare
KULTURNÄMNDEN
Catarina BentsrudVice Ordförande
Elsa PeterssonLedamot
Tuija SolinErsättare
LÄRANDENÄMNDEN
Martina AronssonVice Ordförande
Ronja IsmailLedamot
Tobias FagergårdLedamot
Per-Olof BergErsättare
Rahaf RashdanErsättare
Wim BengtssonErsättare
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Ann HammenholtVice Ordförande
Per-Olof BergLedamot
Börje BäckströmErsättare
OMSORGSNÄMNDEN
Stig-Roland FagergårdVice Ordförande
Milla DietrichssonLedamot
Peter HarryssonLedamot
Ingegerd LagercrantzErsättare
Wim BengtssonErsättare
Eva KarlssonErsättare
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Markus LundVice Ordförande
Christer  WedellLedamot
Brith-Louise FagerstrandLedamot
Mariana LindgrenErsättare
VALNÄMNDEN
Milla DietrichssonVice Ordförande
Catarina BentsrudLedamot
Brith-Louise FagerstrandLedamot
Wim BengtssonErsättare
Michael VejrumErsättare
Kaj GöranssonErsättare
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Brith-Louise FagerstrandLedamot
Lennart StormErsättare
STYRELSER FÖR NBAB,  AB NYBRO BRUNN 
OCH TRANSTORPFASTIGHETER  AB
Börje SlättmanVice Ordförande        
Catarina BentsrudLedamot
Ann-Christine Quist-KarlssonLedamot
Peter HarryssonErsättare
STYRELSER FÖR NYBRO ELNÄT AB 
NYBRO ENERGI AB, FASTIGEHTER I NYBRO AB
OCH NYBRO VÄRMECENTRAL AB
Anders LundellVice Ordförande
Kaj GöranssonLedamot
Ann HammenholtLedamot
Rune PerssonErsättare
Kristian LundErsättare
STYRELSEN FÖR NYBRO KOMMUNBOLAG AB
Mikael SvanströmVice Ordförande
Tobias FagergårdLedamot
Ann ArlekloErsättare
Stig-Roland FagergårdErsättare

facebook Twitter Email