AK Styrelse och utskott etc

För närvarande är inte denna sida uppdaterad mer än delvis sedan årsmötet 2020 då detta blev senarelagt pga Corona. Sidan kommer att uppdateras efter årsmöte 2021 som sker i mars. Vi beklagar detta. 

AK Styrelse

Isabell LindalenOrdförande
Lennart StormKassör
Martina AronssonStudieledare
Stig-Roland FagergårdLedamot
Kaj Göransson Ledamot
Milla Dietrichsson Ledamot
Catarina Bentsrud Ledamot
AnnChristin Quist-KarlssonLedamot
Börje BäckströmLedamot
Per-Olof BergErsättare
Wim BengtssonErsättare
Tuija SohlinErsättare
Bernt JonssonErsättare
Tobias FagergårdOppositionsråd adjungeras

AK verkställande utskott

Isabell LindalenOrdförande
Stig-Roland Fagergård
Lennart Storm
Martina AronssonStudieledare adjungeras
Tobias FagergårdOppositionsråd adjungeras

Medlemskommité

Wim Bengtsson
Gunilla Fagergård
Brith-Louise Fagerstrand
Christer Wedell
Rahaf Rashdan

Pensionärsutskottet

Rune Persson, Sammankallande
Eva Karlsson
Maj-Britt Lund
Elsa Pettersson
Christer Jonsson
Leif Mattsson
Ingegerd Lagercrantz
Laila Johnsson
Barbro Nilsson

Informationsutskottet

Stig-Roland Fagergård, sammankallande
Tobias Fagergård
Tobias Grundberg

Facklig-politiska utskottet

Mikael Svanström, Sammankallande
Lennart Storm
Michael Veirum
Kennet Eriksson
Ann-Christine Quist-Karlsson
Peter Harrysson

Fanbärare

Evy Annér
Kennet Eriksson
Tommy Karlsson
Ulf Arleklo

Ombud ABF

Elsa Pettersson
Anders Lundell

Ombud Fonus

Evy Annér
Maj-Britt Lund

Revisorer

Hanne Fager
Kristian Lund
Christer Jonsson
Evy Annér
Roland Larsson

Fyllnadsvalskommité

Martina Aronsson, sammankallande
Lennart Storm
Stig-Roland Fagergård

Valberedning kommunala val

Martina Aronsson, sammankallande
Brith-Louise Fagerstrand
Christer Wedell
Anders Lundell
Lennart Storm
Kaj Göransson
Catarina Bentsrud
Martina Hessel
Wim Bengtsson
Roland Larsson
Börje Bäckström
Anders Oskarsson
Milla Dietrichsson
Börje Slättman
Mikael Svanström

Valberedning Nybro AK årsmöte

Börje Slättman, sammankallande
Göte Bodén
Hanne Fager
Laila Johnsson
Christer Jonsson
Brith-Louise Fagerstrand
Ann Hammenholt
Anders Oskarsson
Paul Axelsson
Anders Lundell
Tommy Karlsson
facebook Twitter Email