Partiet

Läs mer om vilka politiker vi har i respektive nämnd och styrelse. 
Om ni klickar på respektive namn i kolumnen till höger kan ni också läsa information kring våra fullmäktigeledamöter och ersättare och vad de berättade inför valet 2018.

Fullmäktigegrupp 2018-2022
facebook Twitter Email