Om Apoteken

Jag har några funderingar kring apoteken som jag hoppas någon ansvarig kan svara på. När jag uppsöker apoteket Hjärtat i Nybro, är det femton personer före mig i kön. Det betyder en väntetid på minst en halvtimme. När jag skall ha min medicin får jag en annan än den som står på receptet. Anledningen är att den medicin som står på receptet inte finns hemma. Dyrare medicin verkar över huvudtaget inte finnas i lager utan får hämtas om några dagar. När apoteken privatiserades ökade medicinen med tio kronor per förpackning för att göra privata apotek mer lönsamma. Sedan dess har ägarna till apoteken kunnat ta ut miljoner i vinst och i många fall har dessa miljoner hamnat i utländska bolag belägna i länder med låga skatter. Frågan är vad kunderna vunnit på denna privatisering. Köerna är minst lika långa som tidigare. Utbudet av mediciner som finns hemma verkar ha minskat. Min uppfattning är att en medicin kan bytas ut mot en annan när det finns en billigare variant som har samma effekt. Frågan är då om det är enligt föreskrifterna att byta ut en medicin mot en annan därför att man inte har den medicin som står på receptet i lager? Frågan är också varför dyrare mediciner inte finns i lager utan måste beställas så att kunden får stå i halvtimmes långa köer vid två tillfällen? Svaret på bägge frågorna torde vara att apoteket försöker tjäna på att hålla så litet lager som möjligt. På vilket sätt har det blivit bättre för kunden av den extra tian som tas ut för varje medicin? På vilket sätt har det blivit en fördel för staten att apotekens miljonvinster hamnar i utländska kapitalägares fickor ? En ljusning är att ett statligt apotek skall öppnas i Nybro och ge det privata apoteket konkurrens. Följden kan dock bli att det privata apoteket stänger om vinsten sjunker för mycket. Något som skett på många andra platser. Och i Nybro är vi därmed tillbaka till ruta ett.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email