Nybro kommun på tillväxt!

Det är glädjande och hoppingvnade att antalet barn i våra förskolor och skolor ökar konstant. För ett antal år sedan fokuserades den politiska diskussionen på hur vi skulle kunna minska våra lokalytor när barnen blev färre, nu har vi motsatta utmaningar.
Ökningen har pågått ett antal år och vi ser nu hur det börjar bli fullt och på vissa ställen räcker inte lokalerna till. I Madesjö kan vi inte längre erbjuda alla som tillhör upptagningsområdet plats i förskoleklass vilket förstås inte är acceptabelt.
Sedan i höstas har kommunens tjänstemän jobbat med en lokalförsörjningsplan utifrån de befolkningsprogoser som finns för att se vart vi ska bygga ut. Dessa har vid ett flertal tillfällen presenterats för ledande politiker och från oppositionen har vi varje gång påtalat vikten av att komma till snabba beslut då läget blir mer och mer akut och vi vet att det tar lång tid från beslut till inflyttning.
Vi ser att läget är akut och det ser vi i
• Madesjö där man löser det med att hänvisa till andra förskoleklasser där det finns plats
• Fagerslätten där man gör en tillfällig utbyggnad med paviljonger för att klara terminsstarten i höst
• Flerohopp där man tittar på lösning för att få plats med de 11 barn som idag inte får plats i förskolan till hösten
• Våra Högstadieskolor i Paradiset och Madesjö där man maxar klasstorlekarna vilket omöjliggör att ta emot nyinflyttade elever i vissa klasser
• Den tillfälliga förskolan i Ljunghaga som är vårt dragspel under läsåret kommer redan vid höstterminens start ha tre avdelningar. Och det att jämföra med en halv avdelning tidigare år. Ljunghaga är dessutom endast tänkt att fungera som temporär lösning och det är en lokal som vi på sikt vill lämna helt.
• Arbete pågår med att hitta placering för att flytta de gamla paviljongerna som vi använt till Vitsippans förskola i Hanemåla, och flytt och renovering behöver vara klar till årskiftet för att ta emot de barn som ska börja förskolan då.
Tittar vi på befolkningsprognoserna kommer barnantalet fortsätta öka kraftigt de kommande 10 åren.
Att som femklövern sitta med armarna i kors och inget göra kommer tyvärr drabba Nybro mycket negativt då det uppfattas som avvaktande och tvekande från kommunens sida.
För att inte bromsa Nybros utveckling vill vi därför ifrån Socialdemokraterna skyndsamt genomföra behövliga satsningar för våra barn och unga. Nu och för framtiden.

facebook Twitter Email