Nybro kan mer

Socialdemokratisk politik är att vilja förändringen, därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar”.
Citatet är hämtat från Olof Palmes tal i Blå hallen 12/5-1964. Så här 50 år senare är det fortfarande lika aktuellt. Utan vilja till förändring, utan löften om förbättring och näring till fantasi och handlingskraft är politik ingenting och vårt samhälle stagnerar.

För oss socialdemokrater i Nybro kommun är det viktigt att aktivt jobba för att förbättra och utveckla vår kommun. För detta krävs att vi kvalitetssäkrar och ytterligare förbättrar skolan, barnomsorgen och omsorgen av våra funktionshindrade, våra sjuka och våra äldre. Men det krävs också ett förbättrat företagsklimat, utbyggd infrastruktur och ett attraktivt bostadsbestånd.

Därför vill vi socialdemokrater i Nybro kommun att det under kommande mandatperiod ska
– byggas 200 nya bostäder i vår kommun. Vi vill att fler människor ska bosätta sig här, och då behöver vi fler bostäder både i stan och på de mindre tätorterna.
– alla barn skall ha minst godkänt i kärnämnena när de slutar grundskolan. Skolorna i Nybro är dag ibland Sveriges bästa. Vi vill bli ännu bättre. För att lyckas med detta krävs sociala investeringar som ger fler barn bättre förutsättningar. Därför vill vi inrätta en social investeringsfond.
– vi fortsätta utveckla vården av våra dementa genom att inrätta ett demenscentrum . Där kan vi samla och utveckla kompetensen bland vår personal. Detta blir möjligt efter renoveringen av Kvarnbacken.
– vi utveckla kreativa mötesplatser för både unga och äldre – vilket möjliggörs genom renoveringen av Kristallen

För att kunna genomföra detta behöver vi verktyg. Ett viktigt verktyg är den beslutade fastighetsförsäljningen. För oss Socialdemokrater är försäljningen inget besparingsbeslut, utan snarare en satsning på ett mer livaktigt Nybro.

Mikael Svanström, socialdemokratiskt kommunalråd
Martina Aronsson, ordförande Nybro Arbetarkommun

facebook Twitter Email