Midsommarvecka och vårens sista fullmäktige


Trots en fullmatad politisk vecka har tidningarna fortsatt sin rapportering om en missnöjds kommuninvånares klagomål. Inget fel i det, men man kan tycka att media kunde vara lite mer kritisk och åtminstone har någon form av faktaruta. Jag skall försöka bidra lite: Först och främst skall en folkomröstning gälla en klart uttalad fråga och inte flera stycken. För att överhuvudtaget kunna begära en folkomröstning krävs tio procent av väljarkåren, i Nybros fall runt 1.700 namn. Det räcker inte med att skriva under en lista utan där skall finnas egenhändig namnteckning, namnförtydligande, uppgift om när namnteckningen gjorts, personnummer och adress. Detta kontrolleras sedan mot röstlängden. Där efter beslutar fullmäktige om det finns förutsättningar utifrån begäran att hålla en folkomröstning och om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget (kommunalagen 5 kap 34 a§) så hålls folkomröstningen. Folkomröstningar i Sverige är dock bara rådgivande om inte särskilda kriterier finns. Då skulle det i så fall handla om en rikstäckande omröstning och gälla en grundlagsändring och någon sådan folkomröstning har hittills aldrig gjorts i Sverige.
Vad hände i fullmäktige?
Ett ovanligt livfullt fullmäktige avslutade vårsäsongen. I budgetdebatten var det 22 inlägg där S stod för nio följt av C, M och V med vardera tre inlägg. KD var flitigast med repliker med hela fem stycken och noterbart är att två av dem var riktade till M. Det blev två voteringar begärda av C och KD och bägge gick i KS favör. Ett viktigt dokument togs, ”Arbetsordningen för Folkhälsoutskottet”. Vid budgetdebatten tog undertecknad upp en speciell punkt. ”att särskilt följa utvecklingen av barnfattigdomen i kommunen och föreslå åtgärder för att minska den”. Jag kan konstatera att det inte verkar vara några motsättningar när det gäller allvaret i den frågan mellan de olika partierna. Att döma av den responsen jag fick från olika håll i form av uppmuntran och till och med handtryckningar så är detta en fråga som kommer att få hög prioritet. Dock inte bland de lokala tidningarna som föregår frågan med tystnad. Nybro Tidning var inte ens på plats vid vårens viktigaste fullmäktigemöte. Man kan också konstatera att om vi är överens på lokalplanet i frågan så är det sämre på riksplanet, där man bollar med statistiken i stället för att angripa problemet.
Barometern och den trötte Reinfeldt
Jag och många med mig har påpekat Reinfeldts trötthet och oengagemang. Nu gör högertidningen Barometern samma konstaterande. Man ifrågasätter Reinfeldts vilja att fortsätta sitt uppdrag och menar att det kanske är dags att skola in en efterträdare. Dess utom har Anders Borg antytt att han slutar med rikspolitiken om borgarna förlorar valet. Man kan lugnt säga att moderaterna är i ledarkris och saknar naturliga efterträdare. Festen är över för partiet. Något KD, C och FP borde känna glädje över, för nu får de en chans att profilera sig och i bästa fall (för dem) möjlighet att undvika nesan att hamna under 4%-spärren.
Många vill vara med i S
I dagarna har ju en rockad ägt rum i partiet och Anders Lundell har blivit ny ordförande i Nybro Brunn. Lite skönt kaxig går Anders ut och berättar om sina tankar runt det nya uppdraget och antyder också framtida egna mål. Cecilia Olsson är ersättare i KS och nyvald ordförande i Hälsoutskottet. Det känns bra när en gammal gubbe som jag blir ersatt av en yngre kvinna. Och partiet lokalt har fått en ny generation som är villiga att ta över och axla ansvar. Förutom Anders och Cecilia har vi sedan tidigare Karl Längberg som satsar på en riksdagsplats. Andra som knackar på dörren för att vara med är Martina Aronsson, Carina Akinder, Johan Holm, Tobias Åberg, Per-Ola Johansson och många fler. Listan kan göras lång och jag tror aldrig jag varit med om så många duktiga och kvalificerade människor i ”rätt” ålder. Samtidigt finns vi ”gamlingar” som kan stötta med vår erfarenhet. Det ser onekligen spännande ut!
Midsommar och sillen
Dan innan midsommar hade ordförande Svanström kallat ut trupperna för att bjuda torgbesökarna på sill och potatis enligt tradition. På midsommarafton var det dags för Richard och hans Drabantengrupp att bjuda invånarna i Kungshall och andra omkringboenden på detsamma kryddat med kaffe och bakelse. Sommaren har börjat.
Text och bild Hans Dahlström

facebook Twitter Email