Medlemsmöte 15 augusti 2011

Nybro Arbetarekommun
Inbjuder till Medlemsmöte

Måndag 15 augusti 2011
19.00 Gillesalen,
Kulturhuset

*VALÄRENDE
*SKOLFRÅGOR

Fika till självkostnadspris

Hjärtligt välkomna
Önskar Socialdemokraterna i Nybro

facebook Twitter Email