AK Medlemsmöte 091203

Medlemsmöte AK 091203 002Vid AK:s medlemsmöte var Fastighetsanställdas ombudsman Leif Stang gästtalare. Mycket av hans tal handlade om hur mycket arbetarrörelsen förlorat mark under den nuvarande högerregeringen. Senaste slaget mot rörelsen var den s.k. Lavaldomen, där Svenskt Näringsliv aktivt bidrog till utslaget. Dels genom att betala den svenska advokat som som förde det lettiska företagets talan. Dels genom en effektiv lobbing bland annat i EU. Genom olika beslut har den sittande regeringen lyckats försvaga A-kassorna och minska medlemsantalet inom LO-förbunden. Men trots allt har förbunden 1.7 miljoner medlemmar och är med andra ord en tongivande kraft. Detta inser borgarna och med hjälp av det av borgarna dominerande media försöker man nu driva en kampanj för att slå hål på samarbetet mellan mellan partiet och fackföreningsrörelsen.

Bilden ovan: Kvällens föredragshållare Leif Stang med AK:s ordförande som uppmärksam lyssnare.

Samling vid grötbordet

Medlemsmöte AK 091203 003
Vi har fått en högervridning i Sverige och lyckas inte facket och partiet med gemensamma krafter vinna nästa val så har den svenska välståndspolitiken förlorat för lång tid framöver. Det gäller för oss att i möten, vid samtal och på alla andra sätt förklara vad en fortsatt högerregim innebär. I grunden finns det en stark vilja att behålla den svenska modellen. Den modell som borgarna under sina fyra år raserat. Att åter igen minska klyftorna mellan olika grupper i samhället, minska utanförskapen och motsättningarna mellan storstad och landsbygd kräver tålamod, idérikedom och information. Det är lättare att rasera än att bygga nytt. Grunden är att hitta tillbaka till solidaritetstanken och ytterligare förstärka samarbetet mellan partiet och facket. Att inte låta högern slå in en kil mellan de två grunderna i svensk arbetarrörelse.

Efter Leif Stangs anförande blev det risgrynsgröt och skinksmörgås innan mötesförhandlingarna kom igång.
Mötet beslöt vilka kandidater som skulle nomineras till landstings- och riksdagslistan. Förslaget till landstinget toppas av Markus Lund och till riksdagen av Karl Längberg och Mikael Svanström.
Vilka som skulle ingå i valberedningen till AK:s årsmöte beslutades. Här valdes Hans Dahlström till sammankallande.
Efter diverse information och diskussioner kring nästa års val, så avslutades mötet med kaffe och kaka. Nästa möte blir någon gång i Januari.

facebook Twitter Email