Medlemsmöte

AK möte 091001 002
Gäst på AK:s välbesökta medlemsmöte på Jutegården var Landstingets ordförande Anders Henriksson. Han konstaterade att Kalmar Läns Landsting har öppnat ett rödgrönt fönster. Man har Sveriges kortaste vårdköer, vilket bland annat Mona Sahlin har använt ett flertal gånger som exempel på socialdemokratisk vårdpolitik. Kalmar Läns Landsting har en personal med lägsta sjukskrivningarna och högsta friskskrivningen och för första gången har man en ekonomi i balans över en längre tid. Samtidigt menar Anders att det gäller att sätta upp nya mål och nämner bland annat närmare cancervård, kortare vårdgaranti och förebyggande folkhälsoarbete. Han gav som exempel på det senare på åtgärder att hjälpa gravida kvinnor att sluta röka. Ett arbete där Folkhälsorådet i Nybro har prioriterat och då även inbegripit nyblivna mammor. Som tack för att Anders ställde upp övelämnade AK:s ordförande Mikael Svanström en bukett röda rosor. Vad annars!
För övrigt diskuterades det livligt bl.a. var Brunnen, kyrkovalet, Fonus och KSRR på tapeten.

facebook Twitter Email