Medlemsmöte 100412


På ett välbesökt medlemsmöte diskuterades den kommande budgeten. Inger Rydbrink ställde frågan om hur vi skall prioritera de olika önskemål som finns och vad partiet skall satsa på. Frågorna och förslagen var många. Det hela handlar om våra grundtankar, det demokratiska och solidariska samhället och hur vi bäst uppnår de krav som människor ställer på oss och vår idelologi.
Dessutom informerades om vår stundande högtidsdag 1 maj. Plats, färdväg, tid och talare kommer senare på denna sida.

facebook Twitter Email