Medborgarkontor

ETT SERVICEKONTOR FÖR MEDBORGARNA

Bertil Johnsson, Mikael Svanström och Marianne Karlsson (V) redogör för majoritetens överenskommelse om ett kontor för medborgarservice vid presskonferensen.

Vi är nog många som blivit irriterade när vi sökt myndigheter för att få svar på någon fråga som känts angelägen. ”Vi- och domkänslan” finns hos många medborgare, inte minst när det gäller kontakten med kommunens folk. I första hand gäller det kontakter som söks bland tjänstemännen i kommunhuset Balder. Förr stod man mer med mössan i hand, vilket det knappast är någon som gör i dag. Men myten och traditionen har på något sätt levt kvar. Inte har det blivit bättre av de hot som tyvärr drabbat de anställda, viket har lett till att de säkerhetsansvariga tvingats låsa uppgångarna till de olika förvaltningarna. Något som tvingar besökarna att först begära ”audiens” i receptionen för att få träffa ansvarig tjänsteman. Detta är givetvis ett problem när det finns en ambition att göra vår gemensamma förvaltning så öppen som möjligt för de invånare som äger den.
Ett aktivt medborgarskap i en deltagande demokrati

En hel del har dock gjorts för att förbättra kommunikationen mellan politiker, tjänstemän och kommuninvånarna.

allmänhetens frågestund vid fullmäktiges sammanträden
öppna möten vid nämndernas sammanträden
synpunktshantering
medborgarförslag

Nu gäller det att gå vidare och majoritetspartierna S,V och MP kommer att under våren lägga ett antal förslag för att ytterligare förbättra det demokratiska arbetet, där varje invånare skall känna sig delaktig i hur Nybro kommun styrs. Vi gör det i anslutning till att kommunen ser över hela sitt arbetssätt och där medborgarnas delaktighet på ett naturligt sätt går in i det omställningsarbetet.

Ett kontor för medborgarservice

Tanken är att kommuninvånarna när de mailar, ringer, vid personliga besök på Balder eller vid andra kontakter med kommunen, skall möta en expedition som skall lotsa dem rätt och kunna ge svar på de frågor som ställs. Att kunna gå ”från ax till limpa”, i stället för att lotsas runt och få vaga eller ofullständiga besked när man behöver myndigheternas service. Samtidigt är det viktigt att kommuninvånarna känner att det är deras kontor, att medborgare och anställda är på samma sida.
Koppling till annan service
Arbetsförmedling och försäkringskassa finns i huset och polisen finns i nästa kvarter, (förutsatt att de får finnas kvar). Detta ger medborgarservicen utmärkta möjligheter att skapa en helhet där även andra myndigheter kan finnas med. Utvecklingsmöjligheterna är många, gratis juridisk hjälp ett par timmar i månaden är exempel på en service som provats i andra kommuner.

Nu sätter S, V och MP ner foten

Utvecklingsenheten kommer att få i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för att inom en ganska snar framtid få fram planer för ett kontor för medborgarservice. När vi kommer att få se starten av detta kontor beror mer på de praktiska lösningarna än viljan att komma igång. Vad majoritetspartierna dock lovar är att vi kommer att få servicekontoret och att det kommer att utvecklas efter de önskemål och de behov som kommuninvånarna tycker är lämpligt.

Hans Dahlström

reporter

facebook Twitter Email