Medborgarkontor

Kommunalrådet Inger Rydbrink inviger Medborgarkontoret den 4 april i år

På bilden syns kommunalrådet Inger Rydbrink inviga Medborgarkontoret den 4 april i år. Nu kan man fråga sig varför vi tar in den bilden på sidan? Förklaringen är att den 14 april 2010 gav Inger ett uppdrag till kommunkontoret att undersöka möjligheten till att öppna ett Medborgarkontor. Den diskussionen hade funnits inom partiet sedan ett tag tillbaka och nu såg Inger till att det hände något. Så skedde en utredning som ledde fram till beslutet. Med SPI i spetsen ville borgarna hellre se en servicetelefon, vilket majoriteten ansåg ingick i Medborgarkontorets uppdrag. Så långt allt väl. Men i Barometerns torsdagstidning kom ett påstående om att det var en motion från alliansen som låg bakom inrättandet av ett Medborgarkontor. På fredagen kom dessutom en rättelse som påstod att det var SPI som egentligen låg bakom motionen, men att alliansen skrivit den efter som SPI inte hade rösträtt i kommunstyrelsen? Till detta rörde man till det genom att blanda in uppdraget som äldreombudsman, vilket inte heller hade med Medborgarkontoret att göra. Fakta finns att hämta från ovanstående protokoll och det vore intressant att höra vad alliansen har för förklaring till detta försök till lånta fjädrar? Barometern få väl lära sig att läsa protokollen!
Hans Dahlström

facebook Twitter Email