Martina Aronsson nr 2

Martina Aronsson
Namn: Martina Aronsson
Bostadsort: Alsterbro
Ålder: 39 år
Yrke: Systemförvaltare

Kort info om vem är jag:
Gift och mamma till 2 killar. Är sjuksköterskan som jobbar med vårdens IT-system. Föreningsaktiv.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
För att kunna påverka utvecklingen av vårt samhälle.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Bättre skola och omsorg. Fler bostäder, arbetstillfällen och invånare.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
För ett Sverige där alla värderas lika

facebook Twitter Email