Martina Andersson nr 16

Martina Andersson

Namn: Martina Andersson
Bostadsort: Nybro
Ålder: 49 år
Yrke: Socionom
Kort info om vem är jag: 
Jag är en drivande, positiv och tillitsfull person som kämpar för alla människor.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
Vill vara med och påverka för att Nybro kommun ska vara en bra kommun att leva och bo i.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Omsorg, skola och ungdomsfrågor.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
För att det behövs en förändring av den politik som förs i Stockholm, för att vi in Nybro ska kunna göra det som behövs i Nybro kommun

facebook Twitter Email