Lennart Storm nr 5

Lennart

Namn: Lennart Storm
Bostadsort: Nybro
Ålder: 64 år
Yrke: Pensionär (fd ombudsman)
Kort info om vem är jag:
Gift med Annelie, bor i Pukeberg. Två utflugna pojkar som bor i Linköping tillsammans med sina respektive och mina barnbarn
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
För att jag vill vara med och påverka utvecklingen i Nybro kommun i en positiv riktning.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Det handlar om barnen som är vår framtid. Men vi behöver också en fungerande infrastruktur. Skolan och arbetstillfällen.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
För att få en förändring mot ett mer solidariskt samhälle, där vi tar hand om och tänker mer på varandra.

facebook Twitter Email