Kvarnbacken

Att föra en diskussion med SPI:s Duveborn är totalt meningslöst. Till min fasa noterar jag att han har rätt när han i sitt senaste epos skriver att jag är emot att bygga demensboende på Kvarnbacken. Tyvärr är det så att journalisten som skrev referatet från kommunstyrelsen inte har lyssnat på vad jag sagt. Jag har protesterat mot borgarnas förslag att kommunen skall sälja Kvarnbacken till NBAB och att därmed bostadsbolaget får ta kostnaden för renovering och nytt demensboende. Något som jag menar i slutänden kommer att drabba hyresgästerna. Alltså i princip så får de boende i Kungshall som har kommunens lägsta inkomster betala för att villaboenden i exempelvis Västeräng där fru Davidson bor skall slippa den utgiften på skattsedeln. (Fru Davidson som för övrigt är vice ordförande i NBAB och enligt aktiebolagslagen är skyldig att se till bolagets bästa). Däremot så är jag tillsammans med mina partikamrater överens om att vi 2012 skall projektera för renovering och demensboende på Kvarnbacken och ett igångsättande skall ske senast 2013. Precis enligt det budgetförslag som vi presenterat tillsammans med vänstern och miljöpartiet.
Att sedan Duveborn inte klarar av att ta reda på fakta innan han skriver sina inlägg är på intet sätt förvånande.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email