Johan Holm nr 21

Johan Holm

Namn: Johan Holm
Bostadsort: Nybro
Ålder: 37 år
Yrke: Områdesansvarig
Kort info om vem är jag: 
Jag har bott hela mitt liv i Nybro. Har en fru och tre barn. Jag är föreningsaktiv och är bland annat tränare för ett fotbollslag.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
För att kunna påverka kommunpolitiken.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Att kommunen utvecklas i en positiv anda och att servicen till kommuninvånarna är hög och att alla kan tillgång till den.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
För ett samhälle där alla är lika värda och har rätt till ett bra liv oavsett bakgrund

facebook Twitter Email