Invigning av Stationsparken

Ibland passerar man byggarbetsplatser och noterar i bästa fall, ”Är dom inte färdiga snart”. Många har nog gjort den reflektionen när de passerat den stora parkeringen mitt emot sporthallen. Men det visade sig att det inte bara var en parkering utan så mycket mer.

Kommunfullmäktiges ordförande blåste i visselpipan.
Projektledaren Ulf Ohlsson inledde med en kort information. Stationsombyggnaden var hans sista stora jobb innan pensionen. Så var det dags för kommunfullmäktiges ordförande Bernt Jonsson (Bild 1) att förrätta invigningen av Stationsparken. Efter en resumé av ombyggnaden invigde han området genom att som den forne stinsen vid tågens avgång blåsa i en visselpipa. En fotoutställning visade hur illa nedsliten stationshuset var och fastighetsingenjören Åke Stensson berättade om restaureringen.

En ny oas i Nybro
Under en rundvandring med ett hundratal intresserade berättade stadsträdgårdsmästare Thomas Bergström (Bild 2) om alla växter, träd och övriga arrangemang. Det handlade inte bara om en parkering utan om en helt ny parkmiljö, med en pergola, klippstensöar, gräsrondeller, stenblockstrappa vid vattnet, cykelstall, naturstig och mycket annat. Det lär väl ta några år innan allt vuxet till sig, men förhoppningsvis hittar nybrobor och turister dit. Samtidigt som det växer nyfikenhet hos de trafikanter som kan se härligheten när tågen gör uppehåll vid stationen. Vårt mål är att värna vård, skola och omsorg, men en bra ute- och livsmiljö är nödvändigt för att medborgarna skall trivas och nya människor skall vilja flytta till Nybro. Intresserade kan gå in på Turistbyrån och fråga efter den fina broschyren om Stationsparken och göra en egen upptäcktsresa.

Som avslutning en grillkorv och lite musik.
Rundvandringen avslutades vid ”Cykelstallet” där IK Hinden serverade grillkorv, saft och kaffe (Bild 3), till många hungriga vandrare. Så dök Tuff Tuff tåget upp med musikkår och drillflickor (Bild 5). En liten flicka beundrade mannen med bastuban (Bild 4). Förhoppningsvis inspirerades hon av vad hon såg och blev en blivande musikant i den orkester som behöver framtida förstärkning. Tuff Tufftåget med musikanter och drillflickor fortsatte sedan till stationshuset där det blev konsert och uppvisning. Och Nybroborna har fått en ny park och oas att vara stolta och glada över.

Text och bild Hans Dahlström

facebook Twitter Email