Insändare Sanningen om Björklunds ”Århundradets skolreform”

Jan Björklund påstår att den nya betygsskalan är den största skolreform sedan 1800-talet. Men den typen av betygsskala har ju funnits sedan skolans begynnelse, med olika beteckningar. Men inga av de här betygsskalorna har fungerat och det finns ett fundamentalt skäl till det. Skalorna utgår från att eleverna skall jämföra sig med varandra. Carolina Klüft sa ofta i intervjuer att hon i första hand tävlade för att förbättra sina egna resultat. Hon jämförde sig med sig själv och det var ju synnerligen framgångsrikt. Tävlar man i sjukamp så är det det sammanlagda resultatet som räknas. Det är samma sak i skolan, det handlar om att nå ett sammanlagt bra resultat för att kunna gå vidare. När lärarna får frågan om Björklunds ”nya” betygssystem så blir svaret ofta att de inte begriper eller får svårt att sätta betygen. Trots att Björklund hävdar att lärarna har fått utbildning för att kunna sätta betyg. Men om nu lärarna har svårt att sätta betyg, hur skall då elever och föräldrar klara att tyda dem. För till syvende och sist är det väl elever och föräldrar som skall ha vägledning av betygen och då måste de väl begripa innebörden? Men egentligen är lösningen enkel. När eleven börjar en ny årskurs kan lärare, elev och föräldrar sätta sig ner och gå igenom en läroplan. Innan läsåret är färdigt skall eleven ha vissa förutbestämda kunskaper i olika ämnen. Under lärotiden följer man upp att läroplanen följs. Är läraren, eleven eller föräldern orolig för att inte eleven klarar av något ämne i läroplanen så tar man ett samtal och sätter in extra resurser om det behövs. I slutänden är det tre betyg som gäller. IFR för Icke Färdigt Resultat. FR för Färdigt Resultat. Och GR för Gott Resultat. Det sistnämnda som en liten extra stjärna. Enkelt för både elev och föräldrar att begripa. Framför allt är det ingen mening med att tävla om att ha bäst betyg. De inspirerar sällan de som är sämst och de sätter onödig press på den som är bäst. Skolan är ingen tävlingsarena. Inriktningen skall i stället vara att ge så många elever som möjligt kunskaper så att de kan få en bra start i livet. Historien ger oss många exempel på människor som blivit stora förebilder trots att de inte varit några skolgenier.
Hans Dahlström Bloggare

facebook Twitter Email