Insändare En liten undran!

Oppositionsrådet i Nybro, Christina Davidson (C), har haft en del synpunkter på förslaget att flytta tillbaka Vuxenutbildningen från AB Nybro Brunn till Barn- och Utbildningsnämnden. Förslaget har diskuterats bland annat i den socialdemokratiska partigruppen och det har resulterat i att ytterligare analyser skall göras innan förslaget läggs fram till fullmäktige. Oppositionsrådet slår alltså in öppna dörrar.
Men det ställer en annan fråga. Det parti Christina Davidson företräder har medverkat till att antalet yrkesvuxplatser reducerats kraftigt de senaste åren. Trots den svåra arbetslösheten, inte minst bland ungdomarna, så har högerregeringen inte reagerat förrän i tilläggsbudgeten i april och då med 400 platser. Fördelar man de platserna på rikets 290 kommuner så blir det 1.4 platser/kommun.
För Nybro kommun handlade det om 63 sökta platser, vilket också rymdes i socialdemokraternas budgetalternativ. Regeringen beviljade 11 platser och med tillägget i april blir det alltså 12.4 platser, som vi generöst jämnar ut till 13 platser. Alltså en differens på 50 platser.
Totalt i riket handlar det om att regeringen halverat antalet platser inom yrkesvux. Varje plats kostar c:a 50 000 kr/år. Med cirka 5000 platser mindre än behovet kan Christina Davidson ta fram räknedosan och ställa detta i relation till hur mycket den senaste höjningen av det s.k. jobbskatteavdraget har kostat. Fundera sedan över om det avdraget har inneburit att 5000 fler har fått någon form av sysselsättning. En sak är säker, 5000 platser hade inneburit att fler kunnat förbättrat sina kunskaper inom yrkesvux och därmed stått rustade med efterfrågade kunskaper när tiderna blir bättre.
I politiken gäller det att agera innan situationen har uppkommit. Uppdraget är att köra tåget, inte trampa efter på dressinen.

Mikael Svanström (S)
ordf. Nybro Arbetarekomun

facebook Twitter Email