Inger Rydbrink – nytt kommunalråd

En presentation

Kopia av Inger 091012 005
Inger Rydbrink

Inför förra valet åkte jag bil med Markus Lund. Han sa då att han funderade på att hoppa av som kommunalråd. En tanke jag protesterade vilt emot, han hade ju bara suttit en period och medborgarna var vana vid att kommunalråd tog uppdraget fram till pensionen. Men det är nya tider, uppdraget som kommunalråd är mycket påpassat och de är i princip i tjänst dygnet runt året om. (I bland funderar man på om alla medborgarna inser det eller om det enda de bryr sig om är hur mycket kommunalråden har betalt?) Byten av kommunalråd kommer att ske oftare i framtiden. Markus har varit mycket tydlig med att detta var hans sista period på posten. Samtidigt har han gjort allt för att underlätta bytet och varit mycket aktiv för att hitta sin efterträdare och hitta lösningar på hela flyttkarusellen. En lösning som AK:s styrelse till slut sydde ihop och som alla kan känna sig nöjda med.

Inger har lyckats med konststycket att få över 400 personröster i ett val utan att ha haft någon som helst personvalskampanj. Detta säger en hel del om det förtroende som nybroborna känner för henne. Nu har en tidning frågat folk på stan om de visste vem Inger Rydbrink var, två svarade ja och berömde henne samtidigt och tre svarade nekande. Av namn och ålder att döma på de senare så var två förmodligen inflyttade nybrobor och en var en yngre man. Vilket ger en indikation på att det finns grupper som Inger behöver presentera sig för.
Däremot finns det knappast någon anledning att gå ut med en kampanj liknande centerns, som en gång presenterade en ny partiledare med orden ”Det är jag som är Lennart ”. Han blev dock inte långlivad som partiledare och övergav partiet när de började lämna sin miljöprofil. Samma försök har vi sett av centern lokalt. Men som sagt, den typen av lanseringen behöver knappast Inger. Däremot borde kanske partiet skänka en skylt till Ingers tio minuter äldre tvillingsyster med orden, ”Det är inte jag som är Inger”.

Inger är en föreningsmänniska och har ett brett kontaktnät. Hon sticker inte under stol med att hon gillar miljön och tempot i den lilla kommunen. Hon är en traditionalist som gillar bruna bönor med fläsk. Samtidigt är hon nyfiken på allt som rör sig i omvärlden. Det är ingen slump att hon är ordförande i lokalföreningen av Föreningen Norden. För henne gäller det att hämta kunskap och idéer från alla håll.
Hon är beteendevetare och fil.kand. Det som en följd av att hon, som så många andra, blev arbetslös en period i sitt liv och då passade hon på att förkovra sig på högskolan i Växjö. Detta ledde sedan till ett personaljobb på Kährs och vidare till nuvarande jobbet som personalkonsulent på kommunen. Vilket bland annat innebär rehabilitering av långtidssjukskrivna.

En kul notering, när man frågade en företrädare för ett parti i fullmäktige vad han tror om Inger i sin nya roll, så säger han att hon inte är så erfaren. Det måste vara årets underskattning av någon som är fullmäktiges ordförande, varit ordförande i den socialdemokratiska arbetarekommunen och har 25 års erfarenhet av partipolitik. Och detta sagt av en man som sitter sin första period i fullmäktige! Kanske är det ett utslag av den mannens kvinnosyn?
Inger, denna väna, snälla människa har temperament. Säg något nedlåtande om solidaritet och människors lika villkor och du får en tiger att tampas med. Det är bekämpande av samhällets orättvisor som är drivkraften.
Logiken är egentligen mycket enkel. Alla människor har ett värde och vi skall gemensamt ta till vara detta värde. Det är solidaritet och genom solidariteten skapar vi ett tryggare samhälle. När alla är med och ingen är utanför, känner alla sitt ansvar och det skapar trygghet. Det är långt från de 1.3 miljoner svenskar som enligt statistiken står utanför gemenskapen i dagens högerstyrda Sverige. Något som bland annat skapat oroligheter i Malmö, Göteborg och Uppsala.
Ansvaret som kommunalråd kan slita på människor. Då gäller det att ha trygghet omkring sig. Som partimedarbetare är det vår uppgift att skapa denna trygghet. Men Inger har också sin trygghet i sina barn och barnbarn. Det enda hon beklagar är väl att hon inte har dem runt sig i närområdet, även om sonen inte är längre bort än i Kalmar. Men både kommun och partiet får acceptera om hon ibland prioriterar familjen före politiken. Det mår hon säkert bra av och blir samtidigt ett föredöme för andra heltidspolitiker.

Vi, hennes partikamrater, är tacksamma över att Inger har tagit detta svåra uppdrag och känner oss samtidigt trygga inför framtiden. Vi vet att Inger är en bra ledare med en ambition att arbeta utifrån ett demokratisk synsätt.
Först på plan med nyheten var, som vanligt, vår egen hemsida och där kom det en kommentar redan efter några minuter. Vilket visar att vi har många och alerta besökare.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email