Ingegerd Lagerkrantz nr 22

Ingegerd
Namn: Ingegerd Lagerkrantz
Bostadsort: Alsterbro
Ålder: 75
Yrke: Pensionär
Kort info om vem är jag:
Kommer från Alsterbro och sitter som ordinarie ledamot i omsorgsnämnden.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
Jag vill påverka utvecklingen av både stad och landsbygd i vår kommun.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Få behålla service och skolor på landsbygden. En bra äldreomsorg.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
För ett bättre samhälle för alla.

facebook Twitter Email