IF Metall på torget


IF Metall fanns på tisdagen på torget i Nybro för att ge medborgarna sin syn på läget i Sverige.
Trots oturen med vädret, det regnade stundtals rejält, var det en ständig ström till det från socialdemokraterna inlånade tältet.

Budskapet var att regeringen Reinfeldts politik har lett till:
Ökande klyftor
Sämre välfärd
Nedrustad arbetsmarknadspolitik
Sämre och dyrare a-kassa
Sämre sjukkassa och rehabilitering
Nedprioritering av arbetsmiljöfrågorna

IF Metall menar att Sverige behöver en regering som:
Satsar på jobben och får fart på tillväxten. På så vis kan vi öka välfärden för alla.
Minskar klyftorna i samhället. Först då kan din individuella frihet växa.
Förbättrar a-kassan och sjukförsäkringen . I svåra situationer ska du känna dig trygg.
Satsar på svensk industri. Den är grunden till vår välfärd och kan bidra till att lösa klimatproblemen.

IF Metalls slutsats är att Reinfeldts politik som mest gynnat den rikaste tiondelen av Sveriges befolkning inte kan få fortsätta.
Skall vi få jobb, rättvisa och frihet så måsta det bli regeringsskifte 2010.
Hans Dahlström INFO
på plats på torget

facebook Twitter Email