I slutet på Augusti och Barometerns Ulf Wickbom yrar

Hur mås det? Jo, det Knallar och går!
En hälsning till Barometerns Ulf Wickbom, det är ute bland väljarna som vi marknadsför oss och våra idéer.

”När hölls ett politiskt medlemsmöte i Nybro”, undrade Ulf Wickbom på Barometerns ledarsida. Något som fick mig, min gode vän Bengt Kronblad och flera medlemmar att reagera. Jag skrev ett svar där jag berättade ganska utförligt om vårt senaste möte där vi verkligen diskuterade nutid, framtid och olika verksamheters besvärliga situation. I sammanhanget berättade jag också om ett tidigare möte där Mikael bjudit in Bengt för att leda mötet ur en mer neutral synvinkel. Jag skrev också om att vi möter väljarna varje lördag på torget, att vi finns på olika marknader och att vi tillsammans med LO ordnar en familjedag på Qvarnaslät. Detta resulterade i ett mail från Wickbom där han bad mig förminska mitt svar till 1200 tecken, vilket inte är så mycket text. Jag gjorde så och fick ett nytt mail där han skrev att han gjort en egen sammanfattning. När jag läste den i lördagstidningen så stämde det inte riktigt med vad jag skrivit. Men han avslutade med ett intressant påpekande, ”Barometern-OT har gärna fel i denna fråga men efterlyser lite fler svallvågor ute i samhället från dessa diskussioner”. För det första så märks dessa diskussioner i nämnder, som är öppna för allmänheten och i fullmäktige där politiken förs fram. Men en annan förutsättning är att frågorna diskuteras i media. Då är det så olyckligt att all svensk media är borgerligt styrd. Dock inte den statliga TV:n och radion, men deras utbud styrs ändå indirekt av den allmänna mediedebatten. Om detta hade vi en diskussion på senaste gruppmötet inför fullmäktige. Frågan kom upp i samband med att en medlem undrade varför tidningarna oftast refererade till borgerliga politiker på Nybrosidan. De refererade också till exempel till Peter Liljas blogg, men aldrig till den hemsida du just nu läser. Under valrörelsen vittnade flera medlemmar om svårigheten att få in sina inlägg på framför allt Barometerns insändarsida. Själv blev jag stoppad därför att man hittade på en regel om att insändare som sändes till flera tidningar samtidigt inte skulle tas in på Barometern. Ganska dumt påfund då det går att sända samma insändare separat till olika tidningar. Men svårigheten att få in våra insändare bestod under hela valrörelsen och även efteråt. Sedan LO sålde Aftonbladet finns det ingen rikstidning som bevakar socialdemokraternas intressen. Någon på sammanträdet nämnde Lena Mellin, vilket följdes av ett skratt som sa allt. Eller Expressen som i slutet av valrörelsen drog igång den s.k. Tobleroneaffären. Tänk tanken att det varit omvänt, en helt vänsterstyrd press, då skulle högern skrikit om censur. Precis som man gjorde i TV 2:s barndom i början på 70-talet.
Kährs byter chef.
Det fanns en tid då Kährs var ordentligt på fallrepet och man diskuterade en konkurs eller flytt till något låglöneland. Räddaren då hette Per Skåner. Många kan vittna om hans insatser för att få företaget på fötter och att ha kvar produktionen i Nybro. Kährs köptes in av bankerna i ett försök att rädda gjorda investeringar och nu när läget har vänt så säljer man företaget. Vilket är helt naturligt. De nya ägarna inleder med en storinvestering på över 400 miljoner. Samtidigt sparkar de Skåner. Detta är illavarslande för ett företag som Nybro är så beroende av. Den lokala förankringen försvinner och nu blir det åter fjärrägare som vilken dag som helst kan besluta om en flyttning till ett ”lönsammare” land. Och betänk, även den nyss gjorda investeringen är flyttbar.
Jobbig men spännande politik i Nybro.
Prognoser skrivs om och vi har en regering som inte har någon avsikt att stödja kommunerna. Det betyder att det kommer att fattas flera miljoner i nästa års budget, med nedskärningar som följd. Nybro kommer att få gå igenom ett stålbad och det är vi inte ensamma om. Nu har ju Markus i ett första uttalande bjudit ner borgarna från läktaren för att ta ett ansvar. Det handlar om samarbete där vi som största parti har huvudansvaret, men där resten av fullmäktige också måste vara med på båten. Huvudsaken är att vi inte gör som Reinfeldt, som inte ens bjuder på kaffe när det går emot, utan verkligen visar vår vilja till samarbete. Då klarar vi den här krisen. En internationell kris som framför allt de stora elefanterna har orsakat, men som vi vanliga medborgare får betala.
Ingen fjäder i Hatt(en), banan sopad för Lööf.
Wickbom jämförde vårt lokala val av Markus, med centerns valcirkus. Skillnaden är att vi hade en semestermånad på oss, medan centern har haft över ett halvår. Sedan kan man fundera över hur mycket val det blir när Lööf redan från början var den givna kandidaten. Där är Wickbom och jag överens.
Text & Bild Hans Dahlström

facebook Twitter Email